Świat zmysłowej magii

Świat zmysłowej magii

Energetyczna koncepcja magii polega na manipulowaniu energiami Wszechświata. Energie jako takie nie są żywe, więc nie mają ducha, ciała astralnego ani ciała materialnego. Materialne ciało, jeśli można to tak nazwać, jest fizyczną manifestacją. Ale za energiami zawsze...