Archetypy w duchowości

Archetypy w duchowości

Teorię archetypów opracował wybitny szwajcarski psychiatra, psycholog, myśliciel i twórca psychologii analitycznej Carl Gustav Jung (1875–1961).  Zajmował się strukturą osobowości i rozumiał ją jako system trzech wzajemnie powiązanych elementów: *świadomości, ...

czytaj dalej
Wewnętrzne dziecko

Wewnętrzne dziecko

Wewnętrzne dziecko jest częścią naszej podświadomości, która ukształtowała się w dzieciństwie. To duża baza przeżyć i emocji, których doświadczaliśmy jako dzieci w kontakcie ze światem, zwłaszcza z tymi, którzy byli dla nas ważni i którym zaufaliśmy. Wszystkie te...

czytaj dalej
Temperament

Temperament

Już w bardzo wczesnym dzieciństwie, u każdego człowieka, zaczyna ujawniać się jegotemperament, który jest wrodzonymi cechami osobowościowymi, odziedziczonymi poprzodkach. Każdy człowiek jest inny, jest jednostką w pełni zindywidualizowaną, któraodczuwa, przeżywa,...

czytaj dalej