Kryształy w holistyce

 Kiedy pole elektromagnetyczne kryształu wchodzi w kontakt z ludzkim ciałem, wpływa na nie na różne sposoby. Przede wszystkim energia przepływa przez meridiany naszego ciała, zasadniczo jest to energia przedostająca się do ciała. Po drugie, kryształy oddziałują z...
Litoterapia

Litoterapia

Kamienie i kryształy mogą przynieść korzyść ciału i otaczającej go aurze, która jest złożonea z siedmiu subtelnych ciał, różniących się częstotliwością wibracji i funkcjami. Kryształy i kamienie spełniają różne funkcje , dają różne korzyści dla ciała i psychiki....
Archetypy w duchowości

Archetypy w duchowości

Teorię archetypów opracował wybitny szwajcarski psychiatra, psycholog, myśliciel i twórca psychologii analitycznej Carl Gustav Jung (1875–1961).  Zajmował się strukturą osobowości i rozumiał ją jako system trzech wzajemnie powiązanych elementów: *świadomości, ...