Quantum Soul Therapy

Głównym założeniem metody QST jest transformacja. Poprzez bezwarunkową akceptację. Wiarę, że nie jesteśmy sami w przestrzeni życia. Tolerancja i szacunek. W trakcie pracy z metodą QST wyzbywamy się poczucia winy i strachu. Wchodzimy w świadomość i akceptację swojego ciała. Kolejnym priorytetem jest wyzbycie się starych wzorców. Wchodzimy w programowanie i zakotwiczanie nowych wzorców. Pracujemy z kryształami i diamentami w polu Quantum. QST skupia się na zrozumienie kodów energetycznych DNA.
Natomiast filarem jest praca z podświadomością i nadświadomością .