QST – aktywacja czakry grasicy

£108.00

Wysokie Serce znajduje się pomiędzy czakrami serca i gardła , gdzie znajduje się grasica.

Dlatego istnieje kilka nazw tego centrum energetycznego: Wyższe Serce, czakra grasicy lub zjednoczone serce.

Czakra grasicy jest połączeniem ze wszystkim, to bezpośredni kanał do energii wysokich wibracji  .

Wzmacnia twoje połączenie z Wyższym Ja i tworzy głębsze doświadczenie Boskiej Miłości, poczucie jedności .

Czakra grasicy należy do piątego wymiaru. Zadaniem centrum serca jest nauczyć się kochać i akceptować siebie bezwarunkowo.

Czakra grasicy  łączy cię ze wszystkim, co cię otacza, dając ci poczucie Boskiej miłości i zdolność widzenia boskości we wszystkim.

To pomost między emocjami a umysłem łączący emocje serca i język umysłu .

Aktywacja czakry grasicy  jest bezpośrednio związana ze zmianami wibracji  .

Jak każda inna czakra, czakra grasicy może być zrównoważone lub niezrównoważone, nadaktywne lub nieaktywne.

Grasica jest również nazywana punktem szczęścia .

Uczestnik sesji musi być w dobrej kondycji psychicznej, nie zażywać żadnych leków (leków psychotropowych) wpływających na jego uwagę, musi być w stanie w pełni postrzegać rzeczywistość.

© 2022 Quantum Soul Therapy All rights reserved