QST_Connection with the soul chakra – Połączenie z Czakrą Duszy

£107.00

Czakra gwiazdy duszy znajduje się nad czakrą korony, nad naszym ciałem fizycznym. To jest punkt, z którego Boska miłość i duchowa energia wchodzą do ciała stąd też nazywana jest siedzibą duszy.
Kiedy czakra gwiazdy duszy jest aktywowana, Boskie światło może przepływać przez centrum energii, aby uzyskać dostęp do wyższej świadomości. Tutaj można naprawdę poczuć i doświadczyć Boskiej miłości. Jesteśmy świadomi naszej mocy, którą posiadamy jako Boska dusza lub istota duchowa. Boskie światło przepływa przez tę czakrę i łączy z nieskończoną mocą światła.
Czakrę gwiazdy duszy można nazwać kielichem energii duszy, jako że cała esencja i moc zgromadzonych tu doświadczeń duszy jest dla każdego dostępna.
Czakra duszy pomaga nam otworzyć zapisy Akashy .
Reprezentuje Boską miłość, duchową bezinteresowność, duchowe współczucie i jedność. Jest to również to związane ze źródłem wniebowstąpienia i oświecenia. Czakra gwiezdy duszy to punkt, w którym łączymy się z naszym wyższym Ja. Warto wspomnieć ,że wszystkie pozostałości karmiczne są przechowywane w czakrze duszy. Te resztki karmiczne tworzą blokady, które powstrzymują Nas wszystkich przed manifestowaniem pragnień w tym życiu. Z powodu tych resztek karmicznych często napotykamy trudności w tym życiu.

Uczestnik sesji musi być w dobrej kondycji psychicznej, nie zażywać żadnych leków (leków psychotropowych) wpływających na jego uwagę, musi być w stanie w pełni postrzegać rzeczywistość.

© 2022 Quantum Soul Therapy All rights reserved