Poprzednie Wcielenia

£127.00

Przeszłe życia ,wiara w reinkarnację są powszechne w wielu kulturach.
Dusza po śmierci wraca na Ziemię, a każde nowe życie pozwala jej przerobić kolejną lekcję .
Czasami przychodzą na myśl wspomnienia z poprzednich wcieleń jednak do końca nie wiemy czy to wyobraźnia ,czy wydarzenie które miało miejsce w poprzednim wcieleniu  .