Dostrojenie do 21 czakry wymiaru 5D metodą QST

£194.00

21 czakra z wymiaru 5D to energetyczne połączenie między twoim ciałem fizycznym a centrum wszechświata. To jest to, co zakotwicza twoje ciało duchowe zwane także Ciałem Świetlistym w twoim ciele fizycznym. To wejście w obecną Strukturę Schematu DNA, aby umożliwić harmonijne, pozwalając Twojemu Duchowemu Ciału w pełni połączyć się z Ciałem Fizycznym, abyś mógł doświadczać życia w radości i miłości.

Osoby z Świadomością 5-go wymiaru, automatycznie żyją w chwili obecnej.

Osoba, która osiągnęła świadomość piątego wymiaru, może również przejść ze stanu umysłu opartego na przekonaniach do stanu umysłu opartego na intuicyjnej wiedzy. Wiedza intuicyjna wykracza poza system przekonań. To wewnętrzna wiedza.