Sprawdzająca Dary

£87.00

Każdy z nas ma w sobie ogromny potencjał energetyczny , każdy posiada Dary ,które przenosi z każdej inkarnacji wystarczy tylko przypomnieć sobie -odkryć je na nowo by kroczyć pięknie ścieżką Rozwoju Duchowego .
Świadomość tego co mamy w sobie pomoże dalej się rozwijać .

Uczestnik sesji musi być w dobrej kondycji psychicznej, nie zażywać żadnych leków (leków psychotropowych) wpływających na jego uwagę, musi być w stanie w pełni postrzegać rzeczywistość.