Pakiet dostrojeń do czakr Eran -Luina – Sewaja

£343.00

Gdy zwiększamy naszą częstotliwość wibracji poprzez zwiększanie współczynnika światła, energia rozmieszcza , zakotwicza i aktywuje nowe wzorce świadomości . Każde dostrojenie wzmacnia nasze ciało fizyczne i energetyczne , dając nowe możliwości samorozwoju .

 

Czakra Eran jest umiejscowiona około 3 cm poniżej wierzchołka czaszki , z tyłu głowy . Dzięki dostrojeniu wchodzisz w proces transformacji , wyzbywasz się obciążających lęków z poprzednich wcieleń . Aktywując czakrę Eranus będziesz łatwiej się koncentrować. Ponadto jest nośnikiem energii harmonijnego rytmu Wszechświata i Ziemi.

U osób, których czakra Eranus nie jest aktywowana, często cierpią z powodu wszelkiego rodzaju strachu ,szczególnie boją się śmierci.

Czakra Luina - dzięki aktywacji zyskasz lepsze połączenie ze swoimi zmysłami . Twoje precepcje pozazmysłowe będą szczególnie wyczulone . W łatwiejszy sposób będziesz się łaczył z wielowymiarowością .

U osób , których czakra Luina nie jest aktywowana, są na ogół bardzo niespokojni i mają trudności ze skupieniem się. Ograniczają się i dlatego nie mogą urzeczywistnić wielkiej Całości.

Czakra Sewaja znajduje się w Żródle Czystej Miłości 

Dostrojenie do tej czakra umożliwia ludziom dokonanie skoku kwantowego i wyeliminowanie wszelkich wewnętrznych granic. Energia tej czakry jest krystaliczna dlatego powszechnie się mówi ,że świetliste istoty komunikują się z nami za jej pośrednictwem .

U osób ,których czakra Sewaja nie jest aktywowana czują się wyobcowani , mimo wielkich starań nie czują procesu transformacji .