Stan świadomej obecności to stan, w którym jesteśmy wolni i świadomie tworzymy swoją rzeczywistość.

utworzone przez | gru 16, 2021 | Rozwój Duchowy

Stan świadomej obecności to stan, w którym jesteśmy wolni i świadomie tworzymy swoją rzeczywistość

W szóstym zmyśle dostrzegamy subtelną rzeczywistość. Jak powszechnie wiadomo pozazmysłowa percepcja szóstego zmysłu ma wymiar o szerokim spektrum.

Otaczająca nas rzeczywistość składa się z wielu warstw i jest zamieszkana przez wiele bytów i form materialnych. Jednym z nich jest człowiek tak kochani człowiek to tez byt .

Energia ludzka jest bardzo interesująca dla innych,, istot,, dlatego te ,, istoty,, często wchodzą w interakcje i próbują wpływać, komunikować się lub manipulować. Jeśli komunikują się z czystej energii miłości to jest wiadomo dobrze , natomiast jeśli są to jakieś byty nisko-wibracyjne to zaczynają się kłopoty. Dlatego zawsze podkreślam zdrowa komunikacja opiera się na zdrowym rozsądku czyli komunikacji tylko z energiami o wysokich wibracjach.

Aby komunikować się z istotami o wysokich wibracjach, musimy aktywować naszą percepcję pozazmysłową. Warto też uświadomić sobie kilka istotnych rzeczy ,a mianowicie :

1 .Czym jest Nasza rzeczywistość

Rzeczywistość jest tym, co jesteśmy w stanie postrzegać naszymi zmysłami. Czyli to, co widzimy, słyszymy, czujemy, czego jesteśmy w stanie dotknąć i posmakować. To jest naszych pięć zmysłów do podstawowego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, którą nasz umysł uważa za jedyną możliwą bramę do percepcji i kontaktu z otoczeniem.

2. Czym jest Szósty zmysł

W szóstym zmyśle dostrzegamy subtelną rzeczywistość. Pozazmysłowa percepcja szóstego zmysłu ma wymiar o szerokim spektrum.

3 . Czym jest Bycie świadomym , czym jest sztuka obserwowania , a nie oceniania

Jest to bardzo ważny warunek wstępny każdej świadomości. Obserwować to znaczy akceptować to, co nas otacza. Używamy do tego naszych pięciu zmysłów.

Jeśli nie akceptujemy otaczającej nas rzeczywistości taką, jaka jest, to nie możemy jej nawet obserwować. Obserwujmy wszystko wokół nas, ale jednocześnie niczego nie oceniajmy. Idąc dalej za myślą …

Obserwujmy ludzi wokół nas, nie mówmy w myślach, jak wyglądają, jaki mają statut społeczny … Nie oceniajmy ich relacji z nami ani naszych z nimi.

Spójrzmy tylko, posłuchajmy tego, o czym mówią, każdy ma prawo mieć swoje zdanie nie musimy się z nim zgadzać , ale uszanujmy je nie oceniamy.

Każda informacja, którą dostarczają nam nasze zmysły, jest natychmiast oceniana przez rozum. Od prostych ocen, przez rozróżnianie dobra i zła, poprzez różne strategie rozumu, w których rozum próbuje nam coś powiedzieć aż po twarde osądy.

Nie osądzajmy i nie dajmy się osądzić!

Starajmy się obserwować, a nie oceniać we wszystkich sytuacjach, w których będziemy obecni. Kiedy obserwujemy i nie oceniamy, zaczynamy sobie uświadamiać wiele rzeczy , a to otwiera pierwszą bramę do percepcji pozazmysłowej zaczynamy zdawać sobie sprawę z faktów i kontekstów.

Pierwsze głębokie zrozumienie i świadomość prowadzi nas do wyciszenia. Nagle uświadamiamy sobie, jak nieświadomie posługujemy się niektórymi słowami, czujemy głębię ich znaczeń i moc, z jaką działają . To jest percepcja pozazmysłowa, jedna z jej części. Dostrzegamy moc słowa i zaczynamy z niego korzystać. Przede wszystkim po to, abyśmy przestali nieświadomie ranić siebie i innych tym, co mówimy lub w jaki sposób to mówimy.

W momencie , gdy przestajemy osądzać, oceniać otwiera nam się brama , która prowadzi do świadomości. Jest to ważna część drogi do percepcji pozazmysłowej odnalezienia obecności w sobie. Oprócz oceny innych ,braku wolności, który odciąga nas od teraźniejszości, są emocje. Dopóki jesteśmy pod wpływem emocji, nie ma możliwości świadomego postrzegania pozazmysłowego.

W emocjach doświadczamy przeszłości lub hipotetycznej przyszłości. Emocje są tak zwanym zapalnikiem jeśli jesteśmy nieświadomi to oznacza , że nieobecni, a to z kolei może oznaczać ,iż jesteśmy kontrolowani przez niskie energie, które są bytami subtelno-materialnymi. Ich intencją jest czerpanie z nas części energii życiowej .

Obecność składa się z chwil teraźniejszych. Są to chwile nieuchwytne czasowo – to znaczy trudne do zrozumienia intelektualnie, ponieważ każda chwila jest obecnością, która jest oddzielona od następnej obecnością naszą decyzją. Wiemy, że w teraźniejszości możemy tworzyć naszą rzeczywistość i że teraźniejszość jest w rzeczywistości świadomością. Najbliższa obecność to czas od momentu przebudzenia się.

Wtedy możemy poczuć pierwsze doświadczenia i umiejętności kreowania rzeczywistości, percepcji pozazmysłowej i poruszania się w przestrzeni bez ciała fizycznego.

Inną wielką obecnością jest nasza obecna inkarnacja, czyli czas od naszych narodzin do chwili obecnej. Ostatnia największa obecność zawiera poprzednie działanie w tej rzeczywistości, naszą poprzednią istotę, poprzednią reinkarnację. We wszystkich tych miejscach możemy poruszać się i tworzyć czyli zmieniać rzeczywistość.

Na koniec powiem tak: w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że potrafimy racjonalnie doświadczać emocji i pracować z nimi wtedy zaczniemy posługiwać się percepcją pozazmysłową .

0 komentarzy