Siła woli

utworzone przez | maj 29, 2021 | Psychologia

Siła woli daje możliwość kontrolowania swoich myśli i zachowań ,a co mówi mowa ciała ? Mowa ciała jest rodzajem komunikacji niewerbalnej. Ruchy i mimika zawsze wyrażają uczucia i emocje. W tej formie wyrażania zauważalny jest brak słów, jednak ludzie mogą pokazać wiele uczuć, używając wyłącznie swojego ciała do „mówienia”. Kontakt wzrokowy lub jego brak to przykład tego, jak dana osoba może się czuć w danym momencie. Ludzie ujawniają swoje emocje poprzez swoją postawę, ruchy i mimikę.Mowa ciała jest używana w prawie każdym aspekcie codziennego życia, a obserwowanie kogoś może czasami wiele powiedzieć o tym, jak dana osoba się czuje i co jej myśli. Bez mówienia czegokolwiek, język ciała często może przekazać punkt widzenia danej osoby. Język ciała to forma komunikacji niewerbalnej Wyrazy twarzy Gesty Postawa Ruch głowy Kontakt wzrokowyWszystko to jest uniwersalnym językiem dla wszystkich, ludzie mogą robić świadomie lub podświadomie,poto by przekazać swoje myśli i uczucia . W rzeczywistości uważa się, że mowa ciała stanowi około połowy tego, co próbujemy przekazać.Jednak może to w dużym stopniu zależeć od kontekstu na przykład osoba nie zawsze musi werbalnie powiedzieć „nie”, aby zakomunikować, że coś jest nie tak lub że nie zgadza się z tym, co mówi ktoś. Zamiast tego może potrząsać głową z boku na bok, aby przekazać to samo.Niemniej jednak wszyscy każdego dnia używamy różnych form języka ciała w komunikacji, która jest następnie interpretowana przez innych. Prosty przykład jeśli uczeń garbi się na swoim krześle w klasie i nawiązuje pośredni kontakt wzrokowy, będzie to sygnalizować nauczycielowi, że się nudzi.Kolejny przykład , jeśli ktoś pyta w sklepie o wskazówki, gdzie znaleźć produkt, a pracownik po prostu mówi „tam”, ta informacja nie jest całkowicie pomocna dla klienta, ponieważ jest zbyt ogólnikowa. W tym momencie pracownik może dokładniej określić lokalizację przedmiotu, gestykulując i wskazywać kierunek, w którym dana osoba powinna zmierzać.Badania wykazują, że język ciała ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania poznawczego człowieka.Wykonywanie gestów jest zakorzenione w każdym z nas, jest to oczywiste .Interpretowanie mowy ciała jest umiejętnością, którą posiadają nie tylko ludzie ze wzrokiem, ale osoby bez zmysłu wzroku, które doskonale posługują się mową ciała bez względu na to, kim są ich odbiorcy.15Liczba odbiorców1AktywnośćPromowanie niedostępne

11

0 komentarzy