Moc wibracji

utworzone przez | wrz 15, 2020 | Nauka

Jakie są częstotliwości?

Częstotliwości są podstawowym parametrem fal.
Fale, które znajdują się w powietrzu, dlatego są obecne wszędzie, nawet w naszym ciele. Ich główną cechą charakterystyczną jest częstotliwość mierzona w hercach – Hz, która wyraża liczbę oscylacji elementu lub układu w ciągu jednej sekundy.

Aby nasze ucho odbierało falę jako dźwięk, jej częstotliwość musi wynosić od 20 do 20000 Hz, poniżej 20 Hz mówimy o infradźwiękach, powyżej 20000 Hz ultradźwięków poza tym zakresem ludzkie ucho jest głuche.

Nasza skóra natomiast nadal odbiera wibracje dźwięku nawet poniżej 20 Hz , poprzez małe receptory, które są obecne praktycznie w każdym miejscu ciała skóra, tkanka łączna, okostna.

Za każdym razem, gdy dźwięk dociera do ucha, błona bębenkowa wytwarza efekt wibracji w stosunku do tej częstotliwości i jej głośności.

Dźwięk rozszerza się w kościach, tkankach, płynach wewnątrz i zewnątrzkomórkowych i dociera do każdej komórki naszego ciała, także dlatego , że istnieje żywa matryca, która natychmiast łączy wszystko.

Wibracje w ludzkim ciele

Wszystko, co istnieje w sferze fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i duchowej, powstaje z dźwiękowego rdzenia i wewnętrznie wibrującej struktury sama materia, która wydaje się być stabilna, składa się z fal i mas.
Mówiąc o „masie”,warto wspomnieć o trzech podstawowych zasadach fizyki kwantowej, ponieważ wszystko od nich zależy.

Pierwsza zasada mówi, że ciało ludzkie składa się z interakcji między częściami i nie jest możliwe rzetelne badanie stanu zdrowia organizmu poprzez ich indywidualną analizę, ponieważ oznacza to właśnie wykluczenie interakcji czy są to narządy , komórki lub tkanki, muszą być badane w pierwotnym miejscu, a nie poza organizmem.

Druga zasada dotyczy pojęcia próżni, która ma być generatorem czyli aktywatorem życia, z którego pochodzą fotony, dlatego skoro istnieje próżnia, to życie nigdy się nie kończy.

Trzecia zasada mówi, że masa jest formą energii .

Jeśli masę można przekształcić w energię i odwrotnie, a energia jest falą, której charakterystykę wyraża częstotliwość, oznacza to, że wszystkie narządy ciała mają więcej mas i więcej częstotliwości .

W tym miejscu można się zastanawiać, dlaczego medycyna konwencjonalna koncentruje swoje badania tylko na masie, pomijając strukturę energetyczną, z której pochodzi masa, a także częstotliwości.

Śledząc problem znaleziony w narządzie, lekarz zleca wykonanie serii badań w celu ustalenia przyczyny tej dysfunkcji, na przykład badania krwi, USG, rezonans itp.,

Gdzie i czego szukać.

Lekarz patrzy tylko na masę organu i wyklucza ze swojego pola badań wszystkie pozostałe informacje, które ta masa zawiera, ponieważ jest ona zbudowana przede wszystkim z energii i częstotliwości.

0 komentarzy