Jesteś we właściwym miejscu we właściwym czasie.

utworzone przez | wrz 7, 2021 | Rozwój Duchowy

Wszyscy mamy zakodowane informacje w naszych czakrach, szczególnie w tych wyższych.

Żyjemy w wyjątkowych czasach . Każdy, kto dostroi się do wyższych wibracji , aby pomóc planecie i wznieść się, otrzyma ,,tyle dobrodziejstw,, których nawet sobie nie wyobraża.

Światło i ciemność obecnie się polaryzują . Nie lekceważ potęgi światła i nie przeceniaj mocy ciemności . Nie walcz ze światłem ani ciemnością.

Kiedy harmonia jest zakłócona, nazywamy to zaburzenie dysharmonią. Najczęstszą przyczyną dysharmonii jest nasze ciało mentalne.

Każdy jest odpowiedzialny za wszystko, co mu się przydarza. Każda myśl, pomysł, w który zdecydujemy się uwierzyć, zacznie się spełniać, zależy to tylko od naszej wiary w to. Pamiętajcie,że nasze myśli są tylko nasze, nie jesteśmy ich niewolnikami, możemy je w każdej chwili zmienić. W nich zaczyna się zdecydowana większość dysharmonii.

Dysharmonia wpływa na ciało energetyczne. Powoduje blokady i nie pozwala na swobodny przepływ energii. Te blokady energii można zobaczyć w aurze, aura przestaje działać jak tarcza i słabnie.

Jeśli dysharmonia jest silna, pojawia się choroba. Choroba nie jest karą, jest właściwie naszym „przyjacielem”, musi nam pokazać przyczynę tej dysharmonii. Najlepiej byłoby, gdybyśmy to zrozumieli i zaczęli korygować od podstaw.

Zwykle nasze ciało fizyczne jest leczone lekami, które mają na celu przywrócić nasze ciało fizyczne do równowagi.

Ośrodki energetyczne nazywane są czakrami, a ich głównym celem jest dostarczanie ciału energii zwanej prana lub ki.

Prana znajduje się w powietrzu, ziemi i świetle słonecznym.

Kiedy czakry działają prawidłowo, ciało jest wystarczająco naenergetyzowane, a energia jest rozprowadzana w ciele przez cienkie kanały zwane nadi.

Jeśli czakra jest zablokowana występuje częściowa dysharmonia ciała energetycznego, która z czasem manifestuje się w ciele fizycznym.

Każda czakra ma swoją własną wibrację.

Wibracje można wyrazić za pomocą dźwięku, tonu i koloru.

U zdrowej osoby czakra ma średnicę około 10 cm jako centrum energii szybko obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kiedy obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, otrzymuje pranę, gdy obraca się w przeciwnym kierunku, wysyła prana.

Czakry to miejsca w systemie energetycznym człowieka, w których powstają głównie blokady. Kiedy te blokady stają się trwałe, powodują, że energia życiowa nie przepływa już swobodnie.

Kiedy próbujemy podporządkować swoje życie wyobrażeniom i opiniom otoczenia, może się zdarzyć, że czakry zaczną mieć deficyty energetyczne.

Ponieważ energia nie może zostać wyprowadzona w swojej pierwotnej postaci, odkształca się, przebija barierę i rozładowuje się w niewłaściwy sposób w postaci silnych, często negatywnych emocji lub przesadnej aktywności. Reakcja tego typu odpowiada naturze działania Yang.

Jeśli reakcja na zablokowanie czakry jest typu Yin, spowoduje to prawie całkowite zatrzymanie przepływu energii, ponieważ z powodu nagromadzonej energii nie ma miejsca, w którym mogłaby płynąć inna energia. Rezultatem jest niewystarczająca podaż siły życiowej i osłabiona funkcja danej czakry.

Najgłębsza esencja naszego bytu żyje w nierozerwalnej jedności z absolutnym, wiecznym, wszechobecnym Bytem, zwanym najczęściej Bogiem lub Źródłem miłości . Byt stworzył wszystkie obszary naszych relatywnych egzystencji i całkowicie je przenika. Ten czysty, nieograniczony Byt jest z natury błogością.

Straciliśmy świadomość jedności z nim w momencie, gdy zaczęliśmy skupiać się tylko na informacjach, które docierają do nas poprzez fizyczne zmysły i racjonalny rozum. Zapomnieliśmy o naszym pochodzeniu i naszej boskiej naturze.

Stworzyło to pozorną separację i przyniosło ze sobą prawdziwe doświadczenie strachu. Straciliśmy poczucie wewnętrznego spełnienia i bezpieczeństwa w życiu i zaczęliśmy szukać go w świecie zewnętrznym. Ale tutaj nasze pragnienie doskonałego spełnienia jest wielokrotnie zawiedzione. Z tego doświadczenia rodzi się kolejny lęk przed nowym rozczarowaniem. Zapomnieliśmy, że nigdy nie znikniemy całkowicie, bo śmierć oznacza jedynie zmianę zewnętrznej formy . Strach oznacza zawsze wycofanie, a co za tym idzie blokadę, co jeszcze bardziej potęguje uczucie rozłąki i jeszcze bardziej potęguje strach. Wyjście z tego błędnego koła i odzyskanie utraconej jedności jest prawdopodobnie celem wszystkich ścieżek duchowych.

0 komentarzy