Jeśli się zmienisz, świat się zmieni

utworzone przez | kwi 23, 2021 | Medycyna kwantowa

Jeśli mówimy o „cudownych” uzdrowieniach i aktach magicznych, zdolnych do natychmiastowej i zdalnej zmiany rzeczywistości, na ogół większość z nas reaguje sceptycyzmem lub niedowierzaniem.
Podstawowym filarem, na którym opiera się uzdrawianie na odległość, jest to, że na materialną rzeczywistość może w jakiś sposób wpływać niematerialna i subtelna siła . Bardziej precyzyjnie moglibyśmy rozumieć tę siłę jako energię .
Innymi słowy, możemy powiedzieć, że magia, uzdrowienie lub cud, pod każdym względem, są aktami energetycznymi .
Powstaje pytanie: jak mogę wpływać na materię poprzez siłę niematerialną?
Albert Einstein jak wiecie, jego najsłynniejszym wzorem matematycznym jest teoria względności: E = mc 2 .
Wzór wskazuje, że energia jest równa masie pomnożonej przez prędkość światła do kwadratu.
To, co nazywamy rzeczywistością materialną, jest po prostu energią skondensowaną .
Kiedy działamy na poziomie energetycznym, możemy zatem wpływać na materię, ponieważ materia i energia są ze sobą nierozerwalnie związane.
Co więcej, dzięki tej teorii Einstein jasno wyjaśnia nam, że przestrzeń i czas są również względne, nawet dzisiaj , dzięki nowym odkryciom fizyki kwantowej wykazano, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tak naprawdę nie istnieją .
Istnieje raczej wieczna chwila obecna wykazano, że cząstki mogą podróżować w czasie i przestrzeni jednocześnie i są całkowicie wolne od jakiejkolwiek logiki czasoprzestrzeni.
Krótko mówiąc, świat kwantowy całkowicie zrewolucjonizował całą naszą wiedzę i nasz sposób myślenia, oferując nam szerszą wizję nieskończonych możliwości .
W tej perspektywie, magia lub cuda nabierają znacznie bardziej konkretnego znaczenia i mniej abstrakcyjnego. Niemożliwe staje się możliwe, a magia, rozumiana jako zdarzenie nadprzyrodzone, być może jest częścią natury. Wtedy nawet cuda stają się możliwe, cudowne uzdrowienie to nic innego jak zmiana stanu „kwantowego”.
Fizyka kwantowa umożliwiła również odkrycie tak zwanego pola kwantowego , czyli inteligentnego pola.
Zrozumieliśmy zatem niezwykłą prawdę , a mianowicie, że wszystko , co istnieje we wszechświecie, jest zanurzone i jest częścią tego inteligentnego pola, które trzyma wszystko razem jest zwarte oraz łączy każdą część ze wszystkimi innymi.
Sami jesteśmy częścią pola kwantowego i składamy się z czystej energii, wszyscy jesteśmy połączeni w wielką sieć kwantową.
Zatem to, co nazywamy magią lub cudem, jest niczym innym jak informacją lub, że tak powiem, formą energii, która rozprzestrzenia się w sieci kwantowej.
Wracając do fizyki kwantowej, kolejną ważną zasadą, którą zdefiniowała, jest słynne splątanie . Wykazano, że dwa fotony, które oddziałują na siebie przez krótki czas, nawet jeśli zostaną rozdzielone, pozostają w jakiś sposób połączone. W rzeczywistości dwa splątane fotony tworzą, że tak powiem, pojedynczy obiekt tak więc to , co jest robione jednemu, jest w rzeczywistości robione drugiemu jednocześnie , reakcja, którą ktoś ma, jest również obserwowana w drugim w tej samej chwili.
Istnieje zatem powiązanie między dwiema cząstkami, nawet jeśli są oddzielone i oddalone od siebie. Fakt ten jest szczególnie ważny dla zrozumienia zjawiska uzdrawiania na odległość, które wszyscy możemy wykonać na poziomie energetycznym dla naszych bliskich i dla osób, które kochamy.
Pojęcie splątania w rzeczywistości dotyczy całego wszechświata, w którym wszystko, co istnieje, jest częścią wszystkiego innego i dlatego wszyscy jesteśmy nierozerwalnie związani, że tak powiem, wszyscy jesteśmy ze sobą zjednoczeni mentalnie i wszystko we wszechświecie jest nierozerwalnie zjednoczone z innymi . Powiedzmy też, że nic nie jest oddzielone od całości.
Wszystko jest jednym!!!
Jeśli tak jest, jak zdaje się potwierdzać nauka, wiele przestrzeni otwiera się, aby lepiej zrozumieć cudowne zjawiska lub zdalne uzdrawianie w istocie mamy moc działania na subtelnym poziomie, aby spowodować zmiany w rzeczywistości materialnej .
Rozumiejąc w pełni tę koncepcję, możemy nawet posunąć się do stwierdzenia, że działając na siebie, możemy wszystko zmienić , biorąc pod uwagę, że jesteśmy jej nieodłączną częścią.
Więc jeśli zmienimy naszą indywidualną rzeczywistość lub nasz wewnętrzny świat, wpłyniemy na całą rzeczywistość jako całość, a więc na naszą zewnętrzną rzeczywistość.

0 komentarzy