Edukacja duchowa dzieci

utworzone przez | sie 19, 2021 | Dla dzieci

Edukacja dzieci ma dwa ważne aspekty rozwój intelektu i umiejętności ukierunkowany na poznawanie otaczającego świata oraz rozwój osobisty ukierunkowany na poznawanie otaczającego nas świata.
Poznanie swojego wewnętrznego świata, czyli rozwoju osobistego, pomaga dzieciom nauczyć się sztuki życia, co pozwoli im prowadzić zrównoważone i wartościowe życie, oparte na pozytywnych zachowaniach i harmonijnych relacjach.

Naucz dzieci relaksu. Medytacja to zdrowe narzędzie w trudnych czasach.

Medytacja jest przyjemna dla dzieci i młodzieży, ponieważ uwalnia hormony dobrego nastroju, takie jak oksytocyna, serotonina i endorfiny. Ma też skutki pośrednie: poprawia funkcje wsteczne i poznawcze, a tym samym wyniki i wyniki w nauce, nawet o 11%, według niektórych badań.

Cisza i spokój pomagają dzieciom lepiej odnaleźć drogę do źródła swoich umiejętności i wiedzy, poprawiając tym samym ich wyniki w nauce. Uczniowie czasami stwierdzają, że nie pamiętają prawidłowej odpowiedzi podczas egzaminu lub testu, nawet jeśli wcześniej przygotowali się i przyswoili materiał. Przyczyną może być stres.

Gdy dzieci poznają techniki medytacji uważności, nauczą się koncentrować na sobie i swoim potencjale. Wtedy będą mogły lepiej radzić sobie w stresującej sytuacji i szybciej zdobywać wiedzę. Ćwiczenia przynoszą korzyści nie tylko ich nauce, ale także relacjom, dzięki rozwojowi empatii i uważności medytacja jest między innymi naturalną i pozbawioną przemocy formą zapobiegania nękaniu.

0 komentarzy