Wszyscy mamy stronę „ stronę cienia”.

utworzone przez | kwi 3, 2022 | Nauka

Nasz osobisty „cień” składa się z części nas samych, których nie akceptujemy i których nie chcemy widzieć. Nasz cień jest zakorzeniony we wstydzie, przez nasze poczucie bycia zasadniczo niegodnymi czegoś …

Kiedy uciekamy od naszego cienia, staje się to nieprzydatną siłą w naszej psychice, ponieważ im bardziej staramy się ukrywać przed pewnymi częściami nas samych, tym bardziej wzmacniamy poczucie, że jesteśmy niegodni i niedostateczni.

Dlatego te odrzucone i niewidzialne części nas samych są źródłem wielu nerwic i osobistego cierpienia.

Tak więc uciekanie od naszego cienia przedłuża nasze cierpienie, utrzymuje nas w nieprzydatnym uwarunkowaniu i powstrzymuje nas od zajmowania się tymi częściami nas, które najbardziej potrzebują naszej uwagi i uzdrowienia.

0 komentarzy