Święta Geometria

utworzone przez | paź 17, 2020 | Nauka

W świętej geometrii otrzymujemy potężnego pomocnika, dzięki któremu możemy rozszyfrować rzeczy, zmienić je a tym samym przywrócić do doskonałej harmonii wzorując się na matrycy.

Możemy to nazwać doskonałością przyciąga doskonałość. 

Wyższe zasady mogą zmienić niższe poziomy. I odwrotnie, to nie działa i aby ponownie uzdrowić, pobłogosławić i być szczęśliwym, użyj najwyższego przeciwko najniższemu.

Kształty świętej geometrii, platońskie bryły i sfery są podstawą wszystkiego, co istnieje na tym świecie.  Gdyż tworzą czyste, wyraźne, silnie wibrujące i uporządkowane komunikaty. 

Ta subtelna informacja o świętej energii może przywrócić świętość wszystkich rzeczy, a tym samym je uzdrowić. Są one w stanie pomóc nam przenieść świadomość na wyższy poziom i nawiązać kontakt z wyższą świadomością. Tym samym zdobędziemy nową wiedzę, umiejętność przyspieszenia procesu ciała świetlistego czyli uleczenia starych ran w polach energetycznych. Zaakceptujemy plan swojej duszy i tym samym zwiększymy wiarę w siebie.

Święta geometria tworzy jasne i uporządkowane wiadomości.

 Wszystko składa się z energii przekształconej w formę, czyli ogólnie mówiąc informacje. 

Zobaczcie kwiat życia jest doskonałym polem jedności, w którym wszystko jest zawarte i z którego powstają wszystkie rzeczy w ich najróżniejszych formach. 

Przy pomocy świętej geometrii możemy zamanifestować pragnienia. 

Zrozumienie świętej geometrii pomoże nam odbudować matrycę światła. Przypomni także uszkodzonym strukturom energetycznym o ich doskonałości. W ten sposób priorytetowo traktujemy energię, do której chcemy powrócić i która jest wciąż osiągalna na poziomie duchowym.

Tylko nasza wiara i chęć pracy nad sobą jest w stanie wszystko zmienić ,gdyż nikt inny tego nie może za nas zrobić.

Dlaczego warto poznać świętą geometrię ?

Jest bardzo wiele powodów dla których watro

 • jest kluczem do uzdrowienia na poziomie atomów i komórek
 • udostępnia nam nową świadomość na wyższym poziomie
 • pomaga nam przyspieszyć proces ciała świetlistego
 • dzięki niej rozwijamy nowe umiejętności
 • możemy wyleczymy stare rany w naszych polach energetycznych w przestrzeni i czasie oraz we wszystkich wymiarach
 • rozwijamy samoświadomość i coraz bardziej integrujemy najwyższą moc z życiem
 • dochodzimy do harmonii z celem naszej duszy
 • rozwiniemy to, co zostało nam dane z wyższych poziomów czyli miłość, świadomość, mądrość, uzdrowienie, sukces, dobre samopoczucie i zdolność do poczucia szczęścia w naszym życiu oraz w życiu tych co są obok nas
 • poczujemy wiedzę zapisaną w świetle, na którą odpowiada światło w nas. 
 • będziemy mogli świadomie otworzyć księgę naszego życia
 • gdy nasze światło świeci jasno i trwale w swojej doskonałej formie, możemy zapalić nim wszystkie inne światła
 • odkryjemy nowe sposoby pozyskiwania energii, które są w harmonii ze Wszechświatem
 • uwolnimy nowe fale energii z wyższych wymiarów, które będą służąc nam

„ Każdy kształt, każda istota, każde życie jest zróżnicowanym zbiorem geometrycznych pól energetycznych ,,

Żeby zrozumieć centralne znaczenie świętej geometrii, powinniśmy wiedzieć, że podstawą całego świata materialnego jest sfera, kwiat życia i pięć ciał platońskich.

Te formacje są wzorem, z którego wszystko zostało stworzone i nadal jest formowane, ponieważ prawa relacji geometrycznych określają strukturę każdej przestrzeni. 

Jak wiadomo każdy atom, każda komórka, każdy kamień, każda roślina, każde zwierzę, każdy człowiek, każda gwiazda ma pierwotnie doskonale harmonijne i podstawowe proporcje. 

Do tego pięć ciał platońskich reprezentuje elementy ognia, ziemi, powietrza, wody i eteru poprzez więzi, w które wchodzą, a relacje, w których się znajdują, tworzą materialne formacje.

Wiemy ,iż pierwotne wzory składają się z formacji oraz przepływających i łączących się ścieżek energii świętej geometrii. 

Kochani każdy człowiek ma swój własny wzór, który jest częścią wielkiego kosmicznego wzorca. Nic nie jest oddzielone od drugiego, wszystko jest ze sobą powiązane, splecione i oddziałuje. Każda świadoma myśl, każdy świadomy krok zmienia kształt i wzór w sieci. Każdy kształt, który świadomie przeniesiemy z sieci do tej rzeczywistości, zmieni rzeczywistość.

Ci, którzy szukają prawdy, od dawna zachwycali się złożonością naszego wszechświata. Fizycy wysyłają sondy w kosmos, historycy próbują poskładać fragmenty naszej przeszłości, a botanicy badają tajemnice przyrody. Wszyscy są zgodni, że samo życie jest nieskończenie tajemnicze. 

,,Mądrość polega na tym , żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum,,

Platon

0 komentarzy