Siedem praw Wszechświata

utworzone przez | wrz 18, 2020 | Wszechświat

Siedem praw wszechświata zostało uchwalonych podczas Stworzenia.
Każdy nasz ruch wpływa na Kosmos. Dlatego istnieją te prawa aby uniknąć zniszczenia.

Każda istota we wszechświecie musi przestrzegać tych praw, abyśmy wszyscy mogli żyć w harmonii.
Te prawa nie przypominają praw ludzkich nie karzą nas, ponieważ ich nie szanujemy.

Są koniecznością, a nie obowiązkiem. Wyglądają jak prawa fizyczne jeśli zrzucisz coś z urwiska, to spada. To nie jest kara, ale naturalne prawo fizyki.

7 praw Wszechświata działa w ten sam sposób. Nie zawierają pojęcia dobra i zła. .

Znajomość tych praw pozwala nam poznać siebie i środowisko, w którym się rozwijamy. Możemy uniknąć tworzenia nierównowagi zarówno we wszechświecie, jak i w naszym życiu.

Niezastosowanie się do nich stwarza nierównowagę, którą należy wyrównać poprzez ponowne dostosowanie. Energie są równoważone, ale nie zawsze jest to przyjemne.

Ignoranci żyją w braku równowagi w izolacji i cierpieniu. Dlatego żyją w chaosie.

Żyjąc w harmonii dzięki tym prawom, ludzie mogą nauczyć się żyć w pełni.

Te prawa jednoczą nas w całym Kosmosie, ponieważ są uniwersalne. Działanie w zgodzie z tymi prawami przybliża nas do harmonii i rzeczywistości.
Mogą one nas doprowadzić do oświecenia.
Bycie oświeconym oznacza życie w doskonałej harmonii z tymi kosmicznymi prawami.
Aby zbliżyć się do naszej prawdziwej natury, powinniśmy przestudiować te prawa i zrozumieć je, abyśmy mogli wprowadzić je w codziennym życiu.

Zasady są zawsze obecne, niezależnie od tego, czy w nie wierzymy, czy nie, czy je znamy, czy nie.
Nie możemy przed nimi uciec.
Kiedy je znamy, zwracamy uwagę.
Dlatego możemy działać zgodnie z nimi.

Chociaż mogą wydawać się ograniczające dla ignorantów, w rzeczywistości stanowią doskonałą ochronę dla ludzi. Oszczędzają nam autodestrukcji. Utrzymują nas w równowadze.


Siedem praw wszechświata to:

I. Zasada mentalizmu.

II. Zasada korespondencji.

III. Zasada wibracji.

IV. Zasada biegunowości.

V. Zasada rytmu.

TY. Zasada przyczyny i skutku.

VII. Zasada rodzaju.

Wszystko jest jednym i jedno jest synonimem wyjątkowości oraz jedności.

We wszechświecie wszystko jest wyjątkowe, ale jednocześnie wszystko pochodzi z tego samego źródła.
Wszystko ma to samo pochodzenie.
Wszystko jest wyjątkowe.
Każda istota we wszechświecie ma swoje własne kosmiczne DNA.

Wszyscy pochodzimy z tego samego źródła.
Wszyscy jesteśmy owocami Całości.
Dlatego wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni.
Siła twórcza pozostaje w tym, co stworzyła jej siła tkwi w każdej pojedynczej istocie Kosmosu.


Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Dopóki żyjemy w zepsutym świecie, nigdy nie będziemy w stanie dołączyć się do Całości.

Każda istota kosmiczna jest inna i wyjątkowa od wszystkich innych.

Całość stanowi różnicę między każdą pojedynczą istotą we wszechświecie.

Za każdym razem, gdy człowiek robi dobry uczynek, cały wszechświat korzysta z tego.
Za każdym razem, gdy człowiek popełnia zły uczynek, przesłania cały wszechświat.
Oddziałujemy na cały wszechświat, tak jak cały wszechświat na nas wpływa. Nie jesteśmy oddzieleni od wszechświata, ponieważ wszystko jest jednym.

To, co nas łączy, to nasza prawdziwa natura duch.

Jesteśmy istotami duchowymi, tak jak wszystkie żyjące istoty.

Nasza natura jest mentalna, niewidzialna, niematerialna. Możemy wierzyć, że nasza rzeczywistość to tylko nasze ciało.

Nasze duchowe Ja jest zawsze połączone z Całością. Nasze fizyczne Ja jest małe w porównaniu z naszym duchowym Ja.

Cały wszechświat jest projekcją Myśli Całości.

Cały wszechświat jest materializacją wielkiej myśli.

Świat materialny jest jedynie oparciem dla myśli, które materializują się i uświadamiają, jaką moc zawierają. Nasze życie jest projekcją naszego umysłu .

Myśli tworzą naszą rzeczywistość. Myśli tworzą działania i mowę. Przed podjęciem jakichkolwiek działań lub wypowiedzeniem jakiegokolwiek słowa musimy się nad tym zastanowić dwa razy.

Myśli są prawdziwe, podczas gdy manifestacja materialna jest tylko ich odbiciem. Ponieważ myśli mają moc ducha.

Ludzie wierzą, że tylko działanie jest ważne gdyż nie rozumieją, że duch jest o wiele ważniejszy i potężniejszy niż jakiekolwiek działanie. Aby kontrolować swoje życie, musimy najpierw kontrolować swoje myśli.

Wasze piękne myśli pozwolą dokonać pięknych czynów.

0 komentarzy