QST – świadomość bycia Tu i Teraz

utworzone przez | lut 1, 2023 | QST

My, ludzie, często zmagamy się z pojęciem świadomości. Nawet dzisiaj toczy się debata, czy świadomość jest produktem mózgu, czy też mózg jest po prostu odbiornikiem już istniejącej świadomości. Kiedy umiera mózg, czy świadomość przestaje istnieć? A może jego energia trwa nawet wtedy, gdy mózg już nie funkcjonuje?

Świadomość to świadomość „bycia”. To poczucie bycia częścią wszystkiego, co istnieje. To uczucie bycia zmienia się z chwili na chwilę. Dlatego istnieje wiele poziomów świadomości.

Pamiętaj, że wszystko wokół nas może wpływać na nasz poziom świadomości: książki, które czytamy, muzyka, której słuchamy, programy telewizyjne, które oglądamy… i to, co robimy w wolnym czasie.

Energia nigdy nie umiera, ale może zmieniać formę to chyba już wszyscy wiemy .Każda energia może zmienić charakter zgodnie z naszymi myślami. Myśli wpływają i zmieniają energię. Myśli są twórczą energią i rzeźbią, tworzą i kształtują nasze życie.

Im silniejsze emocje wkładasz w myślokształty , tym więcej życia i kreatywności im dajesz. Jeśli dodasz motywację i zamiar stojące za myślokształtem emocjonalnym, dodasz dodatkowy bodziec, czyniąc go bardziej bezpośrednim i skoncentrowanym. Wtedy osiąga się sukces na każdej płaszczyźnie pod warunkiem ,że to pozytywne myślokształty.

QST to metoda , której założeniem jest szybka poprawa stylu życia na wszystkich płaszczyznach .

Jednak bez systematyczności nic się nie osiągnie .

0 komentarzy