Spiritual Life Coach

£493.00

Spirituality Life Coach, czyli duchowy trener życiowy, to osoba, która pomaga klientom w osiąganiu duchowego wzrostu, równowagi i spełnienia. Praca z duchowym coachem życiowym koncentruje się na głębszym zrozumieniu samego siebie, rozwijaniu duchowej świadomości oraz harmonizacji życia zgodnie z wartościami i przekonaniami duchowymi. Duchowy trener życiowy wspiera swoich klientów w procesie odkrywania ich duchowej ścieżki i realizacji celów życiowych.

Zakres Działań

1. Rozwój Duchowy: Spirituality Life Coach pomaga klientom w eksplorowaniu i rozwijaniu ich duchowej praktyki.

2. Zrozumienie Samego Siebie: Duchowy trener życiowy pomaga klientom zrozumieć ich wewnętrzne potrzeby, wartości i przekonania. Wspiera ich w procesie samopoznania i identyfikacji obszarów, które wymagają uzdrowienia i transformacji.

3. Harmonizacja Życia: Praca z duchowym coachem życiowym pomaga w harmonizowaniu różnych aspektów życia – fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego. Coach wspiera klientów w dążeniu do równowagi i integracji wszystkich tych aspektów.

4. Realizacja Celów Życiowych: Spirituality Life Coach pomaga klientom w określeniu i realizacji ich celów życiowych, zgodnie z ich duchowymi przekonaniami i wartościami. Wspiera ich w tworzeniu planów działania i podejmowaniu kroków w kierunku ich osiągnięcia.

Metody Pracy

1. Sesje Indywidualne: Duchowy trener życiowy prowadzi sesje indywidualne, podczas których skupia się na potrzebach i celach klienta. Sesje mogą odbywać się osobiście, telefonicznie lub online..

3. Narzędzia i Techniki: W pracy z klientami duchowy trener życiowy korzysta z różnych narzędzi i technik.

 

Korzyści z Pracy z Spirituality Life Coach

1. Głębsze Zrozumienie i Świadomość: Klienci zyskują głębsze zrozumienie siebie i swojej duchowej ścieżki. Rozwijają świadomość swoich potrzeb, pragnień i wartości.

2. Wewnętrzny Spokój i Równowaga: Praca z duchowym coachem życiowym pomaga w osiąganiu wewnętrznego spokoju i równowagi. Klienci uczą się technik, które wspierają ich w radzeniu sobie ze stresem i napięciem.

3. Duchowy Wzrost: Duchowy trener życiowy wspiera klientów w ich duchowym rozwoju, pomagając im odkrywać i rozwijać ich duchową praktykę. To prowadzi do głębszego poczucia spełnienia i jedności z samym sobą oraz otaczającym światem.

4. Realizacja Celów i Marzeń: Klienci otrzymują wsparcie w realizacji swoich celów i marzeń, zgodnie z ich duchowymi przekonaniami i wartościami. Praca z coachem pomaga im stawiać kroki w kierunku życia, które jest zgodne z ich duchową wizją.

 

Na kursie dowiesz się:

Część teoretyczna 7-8 spotkań

 • Co jest potrzebne, aby zostać trenerem duchowości
 • Czym jest podróż duchowa
 • Wyjątkowość osobistej podróży duchowej
 • Czym jest stan przebudzenia i jak go osiągnąć
 • Poznasz klucz do duchowości ( 8 podstawowych kroków )
 • Dowiesz się czym jest cel życia
 • Poznasz system energetyczny
 • Dowiesz się jak osiągnąć duchową wolność
 • Jak rozpoznać negatywne uczucia, które utrudniają rozwój duchowy
 • Jak uwolnić się od przeszłości
 • Znaczenie i korzyści płynące z medytacji
 • Medytacja otwierająca serce
 • Jak stworzyć własną praktykę
 • Jak pracować z klientem
 • Elementy psychologii
 • Etyka

 

Część praktyczna 3 spotkania

Uwaga: Kursy Holistyczne jako Wsparcie, a nie Zastępstwo dla Medycyny Konwencjonalnej

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczestników naszych kursów holistycznych, że oferowane przez nas techniki i metody uzdrawiania są zaprojektowane jako wsparcie dla ogólnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Nasze kursy mają na celu wspomaganie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego poprzez holistyczne podejście, które uwzględnia ciało, umysł i ducha.

Jednakże, chcemy podkreślić, że kursy holistyczne NIE ZASTĘPUJĄ medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, ważne jest, abyś skonsultował się z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym .

Medycyna konwencjonalna jest niezbędna do diagnozowania i leczenia chorób oraz do zarządzania stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Nasze holistyczne praktyki mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia, wspierając proces zdrowienia, redukując stres oraz promując ogólną równowagę i harmonię.

Zachęcamy wszystkich uczestników do integracji obu podejść w sposób, który najlepiej wspiera ich indywidualne potrzeby zdrowotne.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy wszystkim uczestnikom zdrowia i dobrostanu.

Po ukończonym kursie otrzymasz certyfikat z Międzynarodową Akredytacją Holistyczną