Podstawy kwantyzacji w uzdrawianiu holistycznym

£234.00

Pierwszym krokiem w naszej osobistej ewolucji jest umiejętność postrzegania Umysłu jako sojusznika , a nie wroga .

Wielowymiarowość to „połączenie” Ciała i Ducha i Duszy .Osoby którze doświadczają rzeczywistości w 4D, nie oceniają, nie walczą,  Z zadowoleniem przyjmują i akceptują odmienność, odporną na system binarny.

Świadomość jest strukturą, która żyje w ponadczasowym miejscu i zatapia nasze działania w rzeczywistość. Działamy i żyjemy na naszym poziomie Świadomości. Świadomość jest także strukturą, która pozwala Duszy nawigować ciało: dlatego jednoczy świat duchowy z materialnym.

Program Warsztatów

Część teoretyczna 🙁 7 spotkań )

BHP

Fizyka kwantowa w ujęciu holistycznym

Potencjał podświadomości , nadświadomości , świadomości

Kwantowa natura myśli

Pole energetyczne 7 płaszcyzn

Kwantowe oczyszczanie Aury

15 czakr w uzdrawianiu kwantowym

Hologram energetyczny

Część praktyczna 🙁 2 spotkania ) 

Zasady uzdrawiania energia kwantową .

Otwieranie i zamykanie kanału energetycznego

Uwalnianie blokad w polu kwantowym i uzupełnianie pustej przestrzeni

Po części teoretycznej i praktycznej przechodzimy do podsumowania całości kursu - ( jedno spotkanie godzinne ) 

Po ukończonym kursie otrzymasz Certyfikat z Międzynarodową Akredytacją Holistyczną

 

Uwaga: Kursy Holistyczne jako Wsparcie, a nie Zastępstwo dla Medycyny Konwencjonalnej

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczestników naszych kursów holistycznych, że oferowane przez nas techniki i metody uzdrawiania są zaprojektowane jako wsparcie dla ogólnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Nasze kursy mają na celu wspomaganie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego poprzez holistyczne podejście, które uwzględnia ciało, umysł i ducha.

Jednakże, chcemy podkreślić, że kursy holistyczne NIE ZASTĘPUJĄ medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, ważne jest, abyś skonsultował się z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym .

Medycyna konwencjonalna jest niezbędna do diagnozowania i leczenia chorób oraz do zarządzania stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Nasze holistyczne praktyki mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia, wspierając proces zdrowienia, redukując stres oraz promując ogólną równowagę i harmonię.

Zachęcamy wszystkich uczestników do integracji obu podejść w sposób, który najlepiej wspiera ich indywidualne potrzeby zdrowotne.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy wszystkim uczestnikom zdrowia i dobrostanu.