Kunadalini Reiki Level I

£126.00

 

Kundalini Reiki jest systemem uzdrawiania energetycznego, który łączy tradycyjne praktyki Reiki z energią Kundalini. Kundalini Reiki Level I jest pierwszym krokiem w tej praktyce, wprowadzającym uczestników do podstawowych technik i koncepcji.

Poprzez dostrojenie, naukę technik uzdrawiania, pracę z czakrami, medytacje i praktyki energetyczne, uczestnicy rozwijają umiejętności, które pomagają w uzdrawianiu siebie i innych.

Kurs jest pierwszym krokiem w głębszym zrozumieniu i wykorzystaniu potężnej energii Kundalini Reiki.

Program Kursu

Wprowadzenie do Kundalini Reiki

 • Definicja energii życiowej (prany) i jej znaczenie w uzdrawianiu.
 • Omówienie czakr i ich roli w systemie energetycznym człowieka.
 • Wyjaśnienie, czym jest Kundalini i jak działa.

Techniki Uzdrawiania Kundalini Reiki

 • Nauka podstawowych technik przekazywania energii Kundalini Reiki na siebie i innych.
 • Pozycje rąk podczas uzdrawiania, zarówno dla uzdrawiania bezpośredniego, jak i na odległość.
 • Techniki samoleczenia przy użyciu Kundalini Reiki.
 • Ćwiczenia do codziennej praktyki, które pomagają w utrzymaniu równowagi energetycznej.
 • Techniki aktywacji i harmonizacji głównych czakr przy użyciu energii Kundalini Reiki.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z czakrami, w tym medytacje i wizualizacje.
 • Techniki oczyszczania czakr i systemu energetycznego z blokad i negatywnych energii.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące regularnego oczyszczania energetycznego
 • Zasady etyczne w praktykowaniu Kundalini Reiki.
 • Odpowiedzialność praktyka względem siebie i innych.

 

Uwaga: Kursy Holistyczne jako Wsparcie, a nie Zastępstwo dla Medycyny Konwencjonalnej

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczestników naszych kursów holistycznych, że oferowane przez nas techniki i metody uzdrawiania są zaprojektowane jako wsparcie dla ogólnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Nasze kursy mają na celu wspomaganie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego poprzez holistyczne podejście, które uwzględnia ciało, umysł i ducha.

Jednakże, chcemy podkreślić, że kursy holistyczne NIE ZASTĘPUJĄ medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, ważne jest, abyś skonsultował się z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym .

Medycyna konwencjonalna jest niezbędna do diagnozowania i leczenia chorób oraz do zarządzania stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Nasze holistyczne praktyki mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia, wspierając proces zdrowienia, redukując stres oraz promując ogólną równowagę i harmonię.

Zachęcamy wszystkich uczestników do integracji obu podejść w sposób, który najlepiej wspiera ich indywidualne potrzeby zdrowotne.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy wszystkim uczestnikom zdrowia i dobrostanu.

 

 

 

 

Po ukończonym kursie , każda osoba otrzymuje certyfikat z Międzynarodową Akredytacją Holistyczną