Kod Emocji

utworzone przez | lut 3, 2021 | Rozwój Duchowy

Kod Emocji
Kod emocji jest najłatwiejszą oraz najszybszą metodą, jaką kiedykolwiek opracowano, aby znaleźć,rozwijać i rozwiązać bagaż emocjonalny. Składa sięon z rzeczywistych energii, energii intensywnychwydarzeń emocjonalnych, których doświadczyliśmy, a które wciąż tkwią w naszym ciele fizycznym. Zakłócają one normalne pole energetyczne organizmu, powodując ból, nieprawidłowe działanie, wszelkiego rodzaju choroby, a nawet raka.
Ponadto, energie te (uwięzione emocje) są siłą napędową depresji, lęków, fobii i wszelkiego rodzaju chorób psychicznych.Ludzie często czują, że mają problemy emocjonalne, ale nie wiedzą, jak sobie znimi poradzić. Niepowodzenia, które wciąż stają naich drodze, są często spowodowane uwięzionymi emocjami. Zazwyczaj osoby są zdziwione, gdy dowiadują się, że ich bagaż emocjonalny często składa się z energii uwięzionych z przeszłości. Jednak okazują się jeszcze bardziej zdumieni, widząc, jak łatwo można znaleźć i usunąć te energie oraz jakąodczuwają różnice, kiedy zostaną od nich uwolnieni.Można to porównać do wiatru: nie widzisz, ale odczuwasz jego skutki. Uwięzione emocje są niewidoczne, jednak mogą wpływać na osoby zarówno fizycznie, jak i psychicznie, emocjonalnie.Kod emocji został stworzony, aby dać nowy wgląd,pokazać, w jaki sposób uwięzione emocje mogą powodować różnego rodzaju problemy. Jednak możemy odzyskać swoje życie, cieszyć się lepszym zdrowiem, uwolnić się!To serce jest centrum istoty. Może być ono drugim,potężniejszym mózgiem. To przez nasze serce dajemy i otrzymujemy miłość. Jednak jest ono podatne na obrażenia emocjonalne. Czasami uwięzione emocje powstają w ciele, gromadzą się w okolicy serca.Wszystkie rzeczy ze swej natury są czystą energią,to samo dotyczy więc uwięzionych emocji. Czasami nasz podświadomy umysł bierze dodatkową energię, która jest w obszarze serca i tworzy z nią „ścianę”.
Mury serca wpływają na nas na dwa sposoby. Po pierwsze, blokują przepływ energii serca przez ciało, co utrudnia gojenie się ciała i może powodować objawy fizyczne, szczególnie w szyi, górnej części pleców i ramionach. Po drugie, blokują nam pełne otwarcie naszych serc na innych.Kiedy ściana serca jest usuwana z ciała, bywa, że różnicę można odczuć natychmiast. W innych przypadkach zmiana jest bardziej subtelna i następuje zczasem. Wiele serc można „odblokować”, a poziom miłości i zrozumienia na świecie wzrośnie. W taki prosty sposób możemy naprawdę zmienić świat.Otwierajmy serca!

Fragment z książki

LEPSZE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH

Małgorzata Korbal-Świniarska

0 komentarzy