Jesteśmy tym ,co sami tworzymy ,bez względu na czas, którego nie ma …

utworzone przez | wrz 24, 2021 | Medycyna kwantowa

Wszystkie systemy w Naturze są regulowane, poza znanymi czynnikami, przez niewidzialne pola morficzne, które służą jako odcisk energii dla pewnych nawyków behawioralnych. Pole morficzne zawiera wzorce działań dla danej sytuacji, które utrwaliły się w przeszłości i stały się nawykiem jednostki lub określonej grupy. Oddziaływanie pola morficznego na dany obiekt jest spowodowane rezonansem morficznym, który działa na zasadzie podobieństwa. Jeśli jakiś przedmiot pojawia się w sytuacji typowej dla nawyku, instynkt, nawyk zostaje wyzwolony. Rezonans morficzny działa w oparciu o bioenergię, co oznacza, że ​​transmisja odbywa się z super lekkimi prędkościami.

Ponownie wychodzę poza obszar znanych informacji, ponieważ nigdzie nie czytałam ani nie słyszałam o osobistym polu morfogenetycznym. Jednak w oparciu o hipotezę, że określone pole morfogenetyczne jest determinowane przez określony wzorzec wibracji, istnienie osobistego pola morfogenetycznego wydaje się logiczne i prawdopodobne, ponieważ każda istota ma bardzo specyficzny wzorzec wibracji. Można też założyć lub postawić hipotezę, że dusza i jej świadomość, która przechodzi przez poszczególne wcielenia, ma ten sam specyficzny wzorzec wibracji. Biorąc to pod uwagę, można założyć, że w obecnym wcieleniu na człowieka wpłynie pole morfogenetyczne utworzone przez poprzednie wcielenia, a ponieważ rozwój wciąż trwa, tak samo dzieje się w obecnym wcieleniu. Dlatego warto czasem skupić się nad tym co gdzieś się wydarzyło by nie powielać wzorców tylko je przerabiać i zamykać .

Równocześnie jednak trzeba sobie zdać sprawę, że oddziałują na nas także zbiorowe pola morfogenetyczne, które również można postrzegać jako rodzaj hierarchii.

Z tego punktu widzenia można rozumieć, że forma i kształt, czyli w przypadku człowieka jego wielkość i forma, są w dużym stopniu uzależnione nie tylko od genów, ale także od jego osobistego pola morfogenetycznego. Dlatego potomstwo może znacznie różnić się od swoich rodziców lub przodków, zarówno pod względem charakteru jak i wyglądu. W ten sposób można zrozumieć, dlaczego dzieci tych samych rodziców o tych samych uwarunkowaniach genetycznych różnią się znacząco zarówno wyglądem, jak i charakterem. Poza osobistym polem morfogenetycznym na dzieci wpływa także zbiorowe pole morfogenetyczne ich rodziców i przodków.

Dlatego jeśli w poprzednim wcieleniu zachowywaliśmy się przez długi czas w określony sposób, można spodziewać się , że osobiste pole morfogenetyczne wpłynie na nas tak, abyśmy nadal zachowywali się w podobny sposób. W przypadku, gdy chcemy zachowywać się w sposób niezgodny z tym, jak zachowywaliśmy się w poprzednich wcieleniach, będziemy musieli podjąć większe i bardziej długoterminowe wysiłki, aby zmienić pole morfogenetyczne. Można przyjąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zachodzą jednocześnie, że czas nie wpływa na trwałość pola morfogenetycznego, więc nie ma znaczenia, czy tak zwane kolejne wcielenia to 10 czy setne.

Fobie i lęki z przeszłych wcieleń są przechowywane w polu morfogenetycznym, a to wpływa następnie na kolejne wcielenia.

Jeśli w poprzednim życiu było to jednorazowe doświadczenie, na przykład, że ktoś utonął, ta informacja nie jest tak silna w polu morfogenetycznym i można nad nią pracować do pewnego stopnia bez terapii regresyjnej. Jednak wszystko zależy od tak zwanego odcisku jaki się przyniosło w kolejne wcielenie. Jedna rada z mojej strony pracujmy nad sobą ,a będzie się lepiej żyło .

0 komentarzy