Czytanie z dłoni

utworzone przez | sie 10, 2021 | Nauka

Chiromancja to fascynująca metoda poznania siebie. Jeśli poznamy siebie, jeśli zaakceptujemy nasze mocne strony i ograniczenia, staniemy się bardziej wyrozumiali i tolerancyjni wobec naszego otoczenia. Jeśli zmienimy nasze postrzeganie samych siebie na podstawie samowiedzy, zrozumiemy, że chociaż istnieją znaczne różnice między ludźmi, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, ze wszystkimi niedociągnięciami i ograniczeniami. Dzięki samowiedzy stajemy się bardziej tolerancyjni, potrafimy słuchać, rozumieć i przebaczać.
Z naszych rąk możemy odczytać naszą przeszłość, która doprowadziła do tego, co jest tu i teraz, a także naszą prawdopodobną przyszłość, która pochodzi z teraźniejszości. Dłonie odzwierciedlają całą osobowość człowieka i kierunek, w jakim zmierza. Z dłoni można odczytać charakterystykę osobowości i natury człowieka, informacje o jego zdolnościach, talentach i słabościach, o jego kondycji duchowej i fizycznej, o sukcesach, szczęściu, pieniądzach, miłości, przesłankach do samorealizacji.
Możemy również dowiedzieć się podatności na choroby przewlekłe , zanim choroba się pojawi.
Pamiętajcie ,że Lewa ręka opowiada o wrodzonych zdolnościach i darach, które osoba otrzymała w wieńcu przy urodzeniu. Natomiast prawa ręka pokazuje, czy korzysta z tych zdolności, czy je realizuje, czy tłumi.
Nie ma na świecie dwóch osób z dokładnie identycznymi rysunkami na dłoniach i palcach.

0 komentarzy