Błogosław życie i wypełnij misję swojej Duszy…

utworzone przez | sie 26, 2021 | Dusza

Życie nie może istnieć bez śmierci, gdyż ona nalezy do życia.

Kiedy się rozdzimy, jedyną pewnością jest to, że prędzej czy później nadejdzie śmierć. Pojęcie śmierci jest wciąż przerażające, ponieważ myśl przekazywana z pokolenia na pokolenie zbiegają się z ideą końca. Czy zauważyłeś, z jaką niezwykłą łatwością techniki masowej manipulacji przyniosły efekt w ostatnich czasach?

Dzieje się tak, ponieważ wykorzystuje się największą broń czyli zbiorowy strach przed śmiercią,przed karą za grzechy !

W kulturze religii katolickiej, śmierć jest synonimem „końca” jest to moment, w którym wszystko się kończy i trzeba zostać osądzonym, nagrodzonym lub ukaranym. Przekonanie to podsyca lęk przed tym, co stanie się po odejściu, nie tylko u tych, którzy opuszczają życie, ale także u tych, którzy pozostają i martwią się co będzie po …

Te przekonania były przekazywane przez tysiąclecia, do tego stopnia, że ​​stanowiły dogmaty głęboko zakorzenione w podświadomości ludzkiej. Czasami te przekonania są tak silne, że osoba nie chce nawet słyszeć o innej rzeczywistości.W takich przypadkach śmierć i towarzyszący jej strach przerażają ludzi, blokując i tworząc programy, które skłaniają do reagowania strachem na samą myśl o śmierci.

Rozważmy i skupmy się na innym znaczeniu śmierci .Przede wszystkim , aby otworzyć się na to, czym naprawdę jest śmierć, ważne jest, aby zaakceptować fakt ,iż kiedyś nadejdzie. Natomiast możesz nauczyć się od śmierci żyć w pełni i cieszyć się życiem.

Jak zrobić? od czego zacząć ?

Kochając siebie bezwarunkowo, całkowicie i w pełni miłością, która pochodzi z najmądrzejszej i najgłębszej części ciebie. Życie to miłość, a śmierć to życie. W naszym społeczeństwie wszystko jest już zaznaczone. Jak jak naprawdę możesz żyć, jeśli każda komórka twojego ciała mówi językiem winy, bólu, niepokoju? Tym co było wpajane przez lata ?

Ci, którzy decydują się żyć naprawdę, „przebudzeni w świadomości ”są dyskryminowani, oskarżani o szaleństwo, wiarę w gusła …jednak ta część ludzi wierzy ,że wszystko jest planem duszy , odkrywają swoją prawdziwą tożsamość i zaczynają żyć włannym życiem bez nakazów i bez strachu w pełnej akceptacji siebie i swoich lekcji życiowych.

Każdy powinien opgodzić się z śmiercią , aby móc docenić życie i zrozumieć prawdziwy cel swojego istnienia.

Kiedy będziesz,, nagi przed sobą,, bez żadnych dalszych uwarunkowań, będziesz w stanie wydobyć na ,,światło dzienne,, swoją Duszę tą część siebie, która łączy cię z boskością, która rozpoznaje cel w twoim obecnym wcieleniu. Pamiętaj jesteś wieczny, ponieważ trwasz i żyjesz, inkarnacja po inkarnacji, w nieskończoności jesteś boski, ponieważ dzięki świadomym myślą możesz stworzyć swoją rzeczywistość.

Zaczynij od praktykowania boskości, karmienia myśli, które rezonują z Sercem, otwórz się na zmiany.

To jest Twoja wewnętrfzna magia bycia boskim.

W tym momencie będziesz wiedział, że Śmierć jest tylko transformacją, jest procesem, dzięki któremu możesz opuścić ciało fizyczne, aby wrócić do domu i zostać otulonym w objęciach Wszechświata.

0 komentarzy