Totalna Biologia

utworzone przez | maj 21, 2021 | Totalna Biologia

Totalna biologia to zbiór niezwykłych odkryć, które w połączeniu oferują nowy wymiar ewolucji człowieka. Ta nowa świadomość pozwala nam zrozumieć mechanizmy emocjonalne, które powodują choroby i zachowania. Prostota i precyzja, z jaką biologiczny mózg działa, aby osiągnąć swój wyjątkowy cel, jakim jest utrzymanie nas przy życiu , wyjaśnia występowanie niezwykłych reakcji biologicznych, które nazywamy „chorobą”. Jednak nic w naturze nie wymyka się prawu biologicznemu, w tym chorobom. Choroby to doskonałe programy przetrwania, bezbłędnie zaaranżowane i zdefiniowane przez mózg!

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zwierząt, które rzadko chorują, podczas gdy ludzie przejawiają różnego rodzaju choroby, łatwo jest zrozumieć, że to, co nas od nich odróżnia, musi być źródłem naszych chorób. Inną ciekawą obserwacją jest to, że zachorowalność na raka w szpitalach psychiatrycznych jest prawie zerowa. Pacjenci mają inne sposoby radzenia sobie ze stresem wynikającym z konfliktów! Automatyczny odruch przetrwania w naszym mózgu, który analizuje wszystkie dane, jakie otrzymuje, za pośrednictwem zmysłów lub analitycznego myślenia, jest tym, co programuje przyszłą chorobę .

Nasze część ciała posiadają określone kody. Na przykład problemy z kośćmi są związane z konfliktami dewaluacji lub poczucia dewaluacji. Bóle mięśni są kodowane przez konflikty w ruchu lub posuwaniu się do przodu. Kodeks dotyczący kręgów szyjnych polega na myśleniu w jeden sposób i działaniu w inny sposób lub posiadaniu ważnej wartości i nie honorowaniu jej działaniami. Z każdym kręgiem związany jest specyficzny konflikt, a proces dekodowania polega na znalezieniu tego, co wydarzyło się w życiu danej osoby lub w życiu jej rodziców, aby zaprogramować chorobę.

Totalna Biologia pokazuje nam, że na przykład wytwarzanie komórek rakowych nie jest zaburzeniem, ale jest niezwykle precyzyjnym rozwiązaniem konfliktu. Automatyczny mózg nie myśli, tylko zbiera i analizuje dane, za pomocą których generuje specjalne programy przetrwania, gdy jest to konieczne. Dla mózgu jest to to samo, co czujniki komórek żołądka, który mówi ci: „Nie mogę strawić”. Kiedy sytuacja silnego stresu, który przekracza poziom tolerancji, jest doświadczana z następującą racjonalną interpretacją: „Nie mogę strawić…. Co zrobiłem”, mózg automatycznie wysyła polecenie zbudowania biologicznego rozwiązania przetrwania do „Nie mogę strawić „konflikt, czyli zapalenie żołądka lub gruczolakorak, w zależności od poziomu stresu.

0 komentarzy