Practitioner of Akashic Records

£302.00

Czy chcesz odkryć tajemnice swojej duszy i uzyskać dostęp do uniwersalnej wiedzy?

Pragniesz nauczyć się, jak odczytywać Kroniki Akashy i korzystać z tej wiedzy dla swojego rozwoju duchowego?

Dołącz do naszego kursu „Praktyka Odczytu Kronik Akashy” i rozpocznij niezwykłą podróż w głąb swojej świadomości!

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Nauczysz się, jak uzyskać dostęp do Kronik Akashy – uniwersalnego zbioru wiedzy zawierającego wszystkie doświadczenia, myśli i emocje każdej duszy od początku istnienia.

Odczyty Kronik Akashy mogą pomóc Ci zrozumieć Twoje przeszłe życia, karmiczne lekcje oraz wskazać drogę na przyszłość.

Praca z Kronikami Akashy pozwala na głębsze zrozumienie siebie, swojej misji życiowej i duchowego celu.

Znajomość odczytów z Kronik Akashy pomaga w uzdrawianiu na głębokim poziomie, pomagając uwolnić się od blokad i negatywnych wzorców z przeszłości.

Kronika Akaszy jest królestwem niewidzialnego świata i zawiera wibracyjny zapis każdej duszy i jej podróży.

Zawiera wszystko, co dusza kiedykolwiek pomyślała, powiedziała lub zrobiła w ciągu swojego istnienia, a jednocześnie zawiera wszystkie jej przyszłe możliwości.

Kroniki Akaszy nieustannie się zmieniają i rozszerzają. W miarę jak nasze dusze ewoluują w czasie, zapisy są dostosowywane, aby odzwierciedlały nasz wzrost , nieustannie udoskonalane.

Gdy identyfikujemy się z naszą doskonałością i manifestujemy ją w naszym ziemskim świecie zaczynamy odczuwać zmiany .

Tak więc zapisy można postrzegać jako ogniwo łączące wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe możliwości. Dzięki nim możemy uzyskać zrozumienie i ukierunkowanie.

Energia Akaszy, która się manifestuje, jest ogólnie rozumiana jako miłość, światło, pokój, moc, piękno, harmonia, radość, siła, porządek i równowaga.

Najczęstszym ograniczeniem jest przekonanie, że „nie jestem wystarczająco dobry”

Wszyscy mamy dostęp do naszych Kronik Akaszy, konieczne jest wyciszenie się wewnętrznie i słuchanie naszych duchowych przewodników, aniołów, nauczycieli i mistrzów.

Dzięki tym zapisom możesz otrzymać wskazówki i uzdrowienie w przypadku nierozwiązanych problemów, które cię niepokoją.

 

Program Kursu 

Moduł pierwszy 

Geneza Akashy

Czym są płaszczyzny energetyczne

Zapoznanie się z 16 czakrami

BHP pracy z energią Akashy

Zapoznanie się z wymiarami Kronik Akashy

Przewodnicy duchowi

Karama

Wolna wola

Kosmiczne prawa

Nauka wejścia w medytację .

Przygotowanie własnej modlitwy

Przygotowania do własnych odczytów oraz jak czytać kroniki dla innych

Pytania kursantów.

Moduł drugi 

Wstęp do medytacji uziemienia i oczyszczenia.

Nauka łaczenia ze Źródłem Miłości

Jak prawidłowo wejść i zamknąć odczyty z Kronik Akasy.

Formy komunikowania się w Kronikach Akashy.

Przygotowanie do wejśćia w odczyty Kronik  Akashy .

Przygotowanie do medytacji z czakrą 21  i czakrą Duszy

Kierowanie odpowiednich pytań do odczytów .

Ćwiczenia -pobudzanie zmysłów czucia ,widzenia , słyszenia.

Ćwiczenia - odczuwanie bezwarunkowej miłości .

Ćwiczenia - interpretacja przekazu

Ćwiczenia -interpretacja abstrakcji.

Pierwsze wejście w Kroniki Akashy, spotkanie z przewodnikami

Pytania kursantów .

Moduł trzeci 

Omówienie 12 kluczy do Żródła Miłości

Medytacja z czakrą z 21 czakrą

Rozpoznawanie energetycznych więzi  i uwalnianie ich .

Uzdrawianie poprzez Kroniki Akaszy - na czym polega.

Uzdrwianie poprzednich wcieleń

Wejście w Kroniki Akashy ,spotkanie z przewodnikami.

Omówienie i podzielenie się wrażeniami po pobycie w Kronikach Akaszy :pytania i odpowiedzi

Moduł czwarty poświęcony jest praktyce 

Wejście w Kroniki Akashy ,spotkanie z przewodnikami.

Omówienie duchowych przyczyn chorób .

 

Praca z klientem. Przygotowanie do odczytu siebie i klienta. Ile trwa i jak
wygląda odczyt dla osób przychodzących na konsultacje kronik .

Po ukończonym kursie , każda osoba otrzymuje Certyfikat z Międzynarodową Akredytacją Holistyczną

 

Uwaga: Kursy Holistyczne jako Wsparcie, a nie Zastępstwo dla Medycyny Konwencjonalnej

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczestników naszych kursów holistycznych, że oferowane przez nas techniki i metody uzdrawiania są zaprojektowane jako wsparcie dla ogólnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Nasze kursy mają na celu wspomaganie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego poprzez holistyczne podejście, które uwzględnia ciało, umysł i ducha.

Jednakże, chcemy podkreślić, że kursy holistyczne NIE ZASTĘPUJĄ medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, ważne jest, abyś skonsultował się z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym .

Medycyna konwencjonalna jest niezbędna do diagnozowania i leczenia chorób oraz do zarządzania stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Nasze holistyczne praktyki mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia, wspierając proces zdrowienia, redukując stres oraz promując ogólną równowagę i harmonię.

Zachęcamy wszystkich uczestników do integracji obu podejść w sposób, który najlepiej wspiera ich indywidualne potrzeby zdrowotne.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy wszystkim uczestnikom zdrowia i dobrostanu.