Ósma czakra

utworzone przez | wrz 20, 2022 | Czakry

Poprzez duchowy wysiłek przez wiele wcieleń, wzorce karmiczne ostatecznie łączą się w jedną – czasami dwie linie, które charakteryzują ścieżkę naszej duszy.

Temat tej głównej linii karmicznej pojawia się w treści ósmej czakry.

Wchodząc w karmiczny, czyli cykl reinkarnacji, nasza dusza zdecydowała się przekształcić wzorce powstałe z istnienia materii w niekończącym się twórczym procesie niszczenia i tworzenia.

Poprzez praktykę medytacyjną w przeszłych życiach rozpoznajemy te linie, pojawia się świadomość i twórcza transformacja.

Nabierając świadomości przekraczamy ograniczenia egzystencji na tej planecie i zaczynamy w pełni rozwijać zdolności duchowe. Idąc w Rozwój Duchowy na nowo uczymy się korzystać z telepatii, podróży astralnych itp.

Otwarcie ósmej czakry przypada na kosmiczny (nie karmiczny) cykl, co oznacza, że musi istnieć czas dojrzałości duszy i czas kosmiczny w tym samym czasie.

Patrząc z ezoterycznego punktu widzenia tzw Kosmiczny Rok to (ok. 26 tys. lat) i ludzkość wkracza w piąty wiek swojej ewolucji.

Z ósmą czakrą świadomie wchodzimy w kolejną fazę.

Co w codziennym życiu daje otwarcie i oczyszczenie ósmej czakry?

Percepcja rzeczywistości energetycznej i duchowej jest tak samo wyraźna jak percepcja materii.

Możemy komunikować się z aniołami i innymi istotami światła.

Świadome śnienie, spontanicznie łączy się z podróżą astralną. Zaczynamy przemierzać wymiary.

Rozwija się telepatia, telekineza, uzdrawianie.

Ponieważ ósma czakra wciąż jest związana z tą planetą, oczyszczeniu może towarzyszyć strach.

Strach przed nieznanym lub utrata kontroli itp.

Jest to największa przeszkoda w skądinąd płynnym procesie oczyszczania, który jest napędzany przez naszą duchową esencję, a nie pragnieniem naszego Ego.

0 komentarzy