Konstelacje rodzinne

utworzone przez | cze 23, 2021 | Konstelacje Rodzinne

Prawa systemu rodzinnego

Wszechświat ma swoje prawa rządzące egzystencją na Ziemi. To są naturalne prawa przetrwania. Nie jesteśmy w stanie przetrwać, gdy nie zgadzamy się z tymi prawami. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, czym są te prawa. W jaki sposób stanowią podstawę naszego DNA, jakie działania powodują przerwy w przepływie miłości w systemie DNA. Oczywiście bardzo fundamentalną podstawą tych praw jest MIŁOŚĆ, która jest czysta i bezwarunkowa. Postarajmy sie zrozumieć te prawa spróbuję je w miarę obrazowo przedstawić . Prawo przynależności. Wszyscy należymy do naszego systemu, do naszego DNA.

Nikt nie ma prawa ani mocy odmawiania przynależności innej osobie. Niezależnie od tego, czy druga osoba jest mordercą, czy też zrobiła coś wbrew woli rodziny, nadal nie można odebrać jej prawa przynależności do systemu. Każda osoba żyjąca lub zmarła ma wyjątkową pozycję w systemie rodzinnym. Kiedy to prawo przynależności zostaje przerwane przez odmówienie komuś tej przynależności, przepływ miłości zostaje przerwany.

Równowaga dawania i otrzymywania:

Natura pracuje nad osiągnięciem równowagi. Kochani to jest kluczowe prawo odpowiedzialne za nasze przetrwanie. Każdy związek będzie prosperować , gdy istnieje równowaga dawania i otrzymywania. Kiedy miłość jest dana i przyjmowana z miłością i wdzięcznością, cykl się kończy. Ale jeśli jedna osoba jest zawsze na końcu odbierającym, a druga na końcu dającym, to związek prędzej czy później umrze. Jednak to nie dotyczy relacji z rodzicami, ponieważ dali nam to życie i nic nie może zrównoważyć dawania życia. Dlatego musimy przyjąć od nich nasze życie z wdzięcznością.W każdym związku, kiedy jedna osoba daje, naturalną tendencją jest to, że druga osoba daje trochę więcej. Natomiast czasami nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że jeśli ktoś sprawia nam ból, to musimy zatrzymać tam cykl. Nie powinniśmy oddawać bólu. Gdyż stanie się to niekończącym cyklem. Dlatego konieczne jest rozpoznanie uwikłania i zaprzestanie niezdrowego dawania i otrzymywania. Miłość kwitnie, gdy jest zdrowe dawanie i otrzymywanie innych zdrowych emocji.

Pierwszeństwo Obligacji

Pamiętajcie starsi zawsze będą mieli wyższą pozycję niż młodsi. Chociaż młodsi mogą myśleć, że przewyższają starszych, nadal będą młodsi na swoim miejscu w systemie rodzinnym. Szanowanie tego stażu pracy jest niezbędne w relacjach. Na przykład żona z pierwszego małżeństwa będzie miała pierwszeństwo przed drugą żoną. Oboje należą do systemu, ale pierwsza żona jest przed drugą. To tylko kilka podstawowych praw Naturalnych Systemu Rodzinnego, które mają głęboki wpływ na nasze codzienne życie. Można nie zdawać sobie sprawy z działania tych praw, dopóki nie zaczniemy dostrzegać wzorców w swoim życiu. Aby zobaczyć wzorce, musimy zagłębić się w nasze życie, być uczciwym i akceptować wszystko, co wychodzi na jaw.

0 komentarzy