Kody Dna – Nici

utworzone przez | mar 24, 2021 | Kody Dna - Nici

Nauka od lat uznaje, że mamy dwie aktywne fizyczne nici DNA. Mamy również kolejnych dziesięć energetycznych nici DNA, które były uśpione w człowieku przez wiele stuleci.

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) to kwas nukleinowy zawierający wszystkie instrukcje genetyczne używane w rozwoju i funkcjonowaniu wszystkich znanych żywych istot. Główną rolą DNA jest długotrwałe przechowywanie informacji. DNA jest często porównywane do zestawu schematów, ponieważ zawiera instrukcje potrzebne do skonstruowania innych składników komórek. Segmenty DNA, które niosą informację genetyczną, nazywane są genami, ale inne sekwencje DNA mają cele strukturalne lub są zaangażowane w regulację wykorzystania informacji genetycznej.

Nasze DNA jest zatem naszym osobistym planem i jako takie zawiera wszystkie nasze informacje mentalne, fizyczne, emocjonalne i duchowe. Pierwotna istota ludzka miała 12 nici DNA aktywnie pracujących i utrzymujących pełną funkcję Człowieka jako Istoty Duchowej. Z powodu naszego nadmiernego zaabsorbowania myśleniem,, lewo-mózgowym ,,i zamknięciem naszych ośrodków serca, te „dodatkowe” nici DNA zostały utracone. Konsekwencje tej straty są takie, że żyjemy w duchowo ubogim społeczeństwie, a nasze intuicyjne i uzdrawiające zdolności zostały znacznie ograniczone. Doprowadziło to również do tego, że używamy tylko bardzo małej części naszego mózgu.

Ciało ludzkie jest najcenniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek będziemy posiadać. Przechowuje bowiem bogactwo informacji takich jak mądrość i wiedza na temat każdego aspektu nas samych, naszego świata i całego życia. Kombinacje inteligencji są przechowywane w człowieku, a ogromna ilość danych jest przechowywana w ciele. Wewnątrz naszych ciał znajdują się formuły potrzebne do odtworzenia innych form inteligencji w całym Wszechświecie.

W momencie poczęcia otrzymujemy od naszych dwóch różnych linii krwi czyli naszych rodziców pewne dopasowane i sparowane recesywne geny. Te geny zawierają kody świetlne, które dają nam najwyższą możliwość dostępu do rozwijania naszych duchowych zdolności oraz uzdrawiania uszkodzonych i zranionych aspektów naszej Duszy. Jednocześnie geny te przechowują wspomnienia, które utworzyły blokady na naszej drodze do jedności i zainicjowały nasze głęboko zakorzenione poczucie oddzielenia od naszej prawdziwej istoty i naszego ,,Stwórcy,,. Ta pamięć o rozstaniu zmusiła nas do tworzenia doświadczeń i sytuacji, w których daje się nam możliwość uzdrowienia siebie. Jako Dusza starannie wybraliśmy naszych rodziców i ich rody, aby ułatwić doświadczenia i sytuacje, które pozwolą nam się uleczyć.

Energia naszej Ziemi przechodzi przez duże przesunięcia wibracyjne i wzbija się na wyższe poziomy świadomości. W miarę jak Ziemia podnosi swoją wibrację, my, jako Istoty Ludzkie, mamy wiele okazji do podniesienia naszych wibracji. Ta zmiana jest określana jako PRZEBUDZENIE jest wielu ludzi na całym świecie, którzy doświadczają zamieszania i chaosu w swoich światach. Jednak pamiętajcie w tym pozornym chaosie i zamieszaniu kryją się ogromne możliwości wzrostu, ekspansji i ewolucji.

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów naszego procesu ewolucyjnego jest przezbrojenie naszego DNA. Zakodowane przez kosmiczne światło promienie naszego Kreatora docierały naszą Ziemię, stymulując zmiany . Natomiast gdy włókna zakodowane przez światło są wchłaniane przez naszą istotę, nasze rozproszone DNA jest aktywowane i przekształcane w nowe helisy lub nici DNA, a następnie porządkowane w wiązki. Wraz z postępem tego ponownego łączenia i porządkowania tworzymy bardziej rozwinięty układ nerwowy, który ułatwia wprowadzanie nowych informacji do naszej świadomości. Dużo z naszych uśpionych komórek mózgowych budzi się. Jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do pełnego potencjału ciała. Gdy nasze ciało wypełniają się większą ilością światła, nasze wspomnienia są otwierane i ewoluujemy, gdy nasze DNA ewoluuje w świadome istoty wielowymiarowe.

Nasze 12 nici DNA aktywuje się i łączy się z naszymi 12 punktami czakr, drzwiami energii, przez które uzyskujemy dostęp do naszego duchowego dziedzictwa. 12 nici DNA służy jako łącza przez 12 czakr do sieci energetycznej poza naszymi ciałami. 12 czakr działa jak energetyczne wrota do naszego ciała, łącząc nas z witalnymi siłami egzystencji. Dopiero otwierając i aktywując te portale energii, możemy zacząć naprawdę poznawać samych siebie. Ponieważ formuje się teraz wszystkie 12 nici DNA, wszelkie kwestie, którymi nie zajęliśmy się i nie rozwiązaliśmy ,,pokojowo,, w naszej osobistej historii, mogą w dalszym ciągu powodować chaos.

Naszym zadaniem jest obudzenie, aktywacja i zjednoczenie wszystkich 12 nici tworzących tak zwany wir … Albowiem 12 nici DNA i 12 punktów czakr przyciągnie do nas energie, które będą się mieszać i poruszać , aktywując i budząc wiele różnych aspektów nas samych. Spowoduje to pojawienie się nowych, znaczeń i zrozumień dla wszystkich wydarzeń w naszym życiu.

Nasze 12 czakr to zbiory energii, w których mogą pojawić się wydarzenia. Przechowują pamięć i tożsamość, a każdy z nich odpowiada nici DNA. Otwierając nasze serce i umysł, wszystkie odpowiedzi na wielkie tajemnice znajdziemy we wewnątrz nas . Powinniśmy wyjść ze starych przekonań ,które nas ograniczają poniekąd umysłowo. Powinniśmy stworzyć nowe systemy przekonań w szerszym aspekcie aby ewoulować .

Pamiętajcie Nasz umysł nie jest naszym panem ! To My jesteśmy panami naszych własnych umysłów. Umysł jest tylko narzędziem do tworzenia rzeczywistości i niczym więcej.

Świadomie pracując z falami energii i światła docierającymi do naszej Ziemi, jesteśmy w stanie uświadomić sobie i zrozumieć, że transformacja tej planety opiera się na uzdrawianiu i mocy naszych umysłów. Aktywacja wszystkich 12 nici DNA stworzy połączenie między naszym ludzkim kodowaniem genetycznym i da nam dostęp do całej wiedzy i mądrości. To jest świadomość i zrozumienie tego, kim naprawdę jesteśmy. Aktywując wszystkie 12 nici DNA, tworzymy wewnętrzne wyrównanie, które pozwala nam delikatnie przejść do znacznie wyższych poziomów wibracji i częstotliwości światła.

0 komentarzy