Kilka aspektów rozwoju holistycznego odnosi się do aspektów, które umożliwiają dziecku szczęśliwe i spełnione życie. Aspekty te, jeśli są spełnione, zapewniają, że dziecko jest szczęśliwe pod każdym względem i pod każdym względem.

utworzone przez | wrz 24, 2022 | Rozwój emocjonalny dzieci

Gdy nasze pociechy są zdrowe fizycznie, są będzie aktywne i czujne.

Można to osiągnąć poprzez zdrową i zbilansowaną dietę oraz zdrowy sen.

Kluczowe jest zdrowie emocjonalne dziecka.

Bycie szczęśliwym w pozytywnym otoczeniu to dobry sposób na poprawę zdrowia emocjonalnego dziecka.

Natomiast zdrowie społeczne dziecka jest związane z ludźmi, z którymi spędza większość czasu w ciągu dnia. Tymi osobami są na ogół jego rodzice, członkowie rodziny, przyjaciele, nauczyciele i koledzy z klasy.

Jeśli ludzie wokół dziecka są szczęśliwi, ono też będzie szczęśliwe.

Przejdźmy do zdrowia duchowe go , które nie ma nic wspólnego z religią dziecka. Koncentruje się raczej na umożliwieniu dziecku połączenia się ze swoim wnętrzem i myśleniu o robieniu rzeczy dla większego dobra jego oraz otaczających go ludzi i środowiska.

Zdrowie psychiczne jest ważnym aspektem rozwoju holistycznego dziecka. Gdyż w głównej mierze jest związane ze zdrowiem emocjonalnym i fizycznym dziecka jest w pewnym stopniu oparte na zdolnościach poznawczych dziecka i ich wpływie na mózg dziecka.

Holistyczny rozwój jest ważny dla dziecka. Podkreśla wszechstronny rozwój , zwłaszcza we wczesnych latach. Przede wszystkim pomaga rozwijać lepsze umiejętności komunikacyjne i społeczne.

W podejściu holistycznym kluczowa jest pewność siebie . Prowadzi ona do lepszego zrozumienia samego siebie, ponieważ uświadamia swoją wartość i dzięki temu dziecko może identyfikować się jako wyjątkowa i niezależna jednostka.

Kolejny aspekt to Świadomość przestrzenna.

Pomaga ona dziecku być bardziej świadomym swojego otoczenia. Najważniejszą częścią rozwoju holistycznego jest to, aby dziecko było świadome swojej przestrzeni oddechowej i potrafiło ją szczęśliwie utrzymać.

Trzeba również pamiętać ,że dziecko nie może wyrosnąć ze wszystkich aspektów, jeśli nie nauczy się języka, który pozwoli mu wyrazić i zrozumieć część innych aspektów życia .

Jest to istotna część jego dorastania, która stymuluje jego wzorce dźwiękowe i mowy. Holistyczny schemat nauczania języka dziecka zaczyna się od małych słów i stopniowo przechodzi do złożonych zdań.

Nie możemy zapomnieć o wyobraźni .

Ponieważ zdolność wyobrażania jest ważna dla całościowego postępu, gdyż łączy mózg i ciało. Wspiera nawet rozwój krytycznego myślenia i rozumowania na wysokim poziomie.

Dziecko potrafi samo sobie wyobrażać rzeczy, a także potrafi je opisywać i informować innych. Wyobraźnia pomaga również w budowaniu zdolności umysłowych i psychologicznych dziecka.

Idąc dalej dochodzimy do logicznego myślenia czyli , rozumienie rzeczy i analizowanie ich .To pomaga dziecku analizować przekazane informacje i logicznie myśleć.

Gdyż jasne i logiczne myślenie sprawia, że ​​dziecko jest bystre i mądre, dzięki czemu lepiej radzi sobie samodzielnie.

Zawsze będę twierdziła ,że holistyczny rozwój dziecka pomaga mu rozwijać umiejętności emocjonalno-społeczne. Umiejętności te pomagają dziecku zrozumieć i wyrazić swoje emocje, a także zbudować pewność siebie we wszystkim, co go otacza.

0 komentarzy