Synchronizacja czakr i tarcza ochronna

£82.00

Sesja ma na celu wprowadzić porządek energetyczny i ochronę przed negatywnymi energiami .

Uczestnik sesji musi być w dobrej kondycji psychicznej, nie zażywać żadnych leków (leków psychotropowych) wpływających na jego uwagę, musi być w stanie w pełni postrzegać rzeczywistość.