Reiki Usui Level II

£174.00

Drugi stopień Usui Reiki, często określany jako Okuden, jest poziomem, na którym praktykujący pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności uzdrawiania za pomocą Reiki. Ten stopień skupia się na uzdrawianiu mentalnym i emocjonalnym, a także wprowadza praktyki umożliwiające wysyłanie energii Reiki na odległość. Jest to rozwinięcie podstawowych nauk pierwszego stopnia (Shoden), które zazwyczaj koncentrują się na samouzdrawianiu i fizycznym aspekcie terapii.

Symbole Reiki i Ich Zastosowanie

Jednym z kluczowych elementów drugiego stopnia Reiki jest wprowadzenie i użycie trzech symboli Reiki. Każdy symbol ma swoje specyficzne zastosowanie i pozwala na pracę z energią na bardziej złożonych poziomach.

  1. Choku Rei (Symbol Mocy) - zwiększa przepływ energii, skupia ją i intensyfikuje. Może być używany do ochrony, oczyszczania przestrzeni lub wzmacniania innych symboli Reiki.
  2. Sei He Ki (Symbol Emocjonalny) - jest używany do uzdrawiania emocjonalnego i mentalnego. Pomaga w równoważeniu emocji, łagodzeniu stresu i lęku oraz przynosi ulgę w przypadkach emocjonalnych blokad.
  3. Hon Sha Ze Sho Nen (Symbol Odległości) - umożliwia uzdrawianie na odległość, przekraczając bariery czasu i przestrzeni. Dzięki niemu praktykujący mogą wysyłać energię Reiki osobom, które nie są fizycznie obecne.

Uzdrawianie na Odległość

Drugi stopień Reiki otwiera możliwości uzdrawiania na odległość, co oznacza, że praktykujący mogą kierować energię Reiki do osób znajdujących się w innych miejscach, nawet na znaczne odległości. To umożliwia pomoc bliskim, znajomym, a nawet sytuacjom na całym świecie, pracując z intencją i odpowiednimi symbolami.

Głębsze Połączenie Duchowe

Przyjęcie drugiego stopnia Reiki często prowadzi do głębszego połączenia duchowego i zrozumienia uniwersalnych zasad życia. Praktykujący zaczynają dostrzegać, jak głęboko energetyczne uzdrawianie jest związane z ich osobistym rozwojem i duchową ścieżką.

Etyka i Odpowiedzialność

Z drugim stopniem Reiki wiąże się również większa odpowiedzialność. Praktykujący uczą się, jak ważna jest etyka w pracy z energią, w tym szacunek dla wolnej woli innych oraz konieczność pracy z czystymi intencjami. Podkreśla się także znaczenie ciągłego samorozwoju i pracy nad sobą.

 

Część teoretyczna - 5 godzin lekcyjnych ,gdzie omawiamy zasadność używania znaków

Część praktyczna 3 godziny lekcyjne

Uwaga: Kursy Holistyczne jako Wsparcie, a nie Zastępstwo dla Medycyny Konwencjonalnej

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczestników naszych kursów holistycznych, że oferowane przez nas techniki i metody uzdrawiania są zaprojektowane jako wsparcie dla ogólnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Nasze kursy mają na celu wspomaganie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego poprzez holistyczne podejście, które uwzględnia ciało, umysł i ducha.

Jednakże, chcemy podkreślić, że kursy holistyczne NIE ZASTĘPUJĄ medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, ważne jest, abyś skonsultował się z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym .

Medycyna konwencjonalna jest niezbędna do diagnozowania i leczenia chorób oraz do zarządzania stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Nasze holistyczne praktyki mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia, wspierając proces zdrowienia, redukując stres oraz promując ogólną równowagę i harmonię.

Zachęcamy wszystkich uczestników do integracji obu podejść w sposób, który najlepiej wspiera ich indywidualne potrzeby zdrowotne.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy wszystkim uczestnikom zdrowia i dobrostanu.

 

 

Po ukończonym kursie , każda osoba otrzymuje certyfikat z Międzynarodową Akredytacją Holistyczną