Dolegliwości układu kostno-stawowego

£43.00

W metodzie fantomowej mamy szansę pomóc choremu poprzez bezpośrednie przetoczenie energetycznego wzoru (świadomej energii), w celu wypełnienia widma komórek swoistą plazmą, która odtwarza fizycznie brakujący fragment energią płynącą z operującego i sterowaną jego świadomością.”Nora Nix
Skutki operacji fantomowych są niewiarygodne. Stosując te metody często udaje się zlikwidować nawet przypadki bardzo ciężkich chorób.
Chirurgia fantomowa nie zastępuje medycyny konwencjonalnej .