O Akademii

 

Little Man Development Academy to akredytowana szkoła dla dzieci i nastolatków prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z różnych dziedzin. Docelowo nasza propozycja obejmie również specjalistyczny program dedykowany rodzicom i opiekunom.

Misją Little Man Development Academy jest edukacja holistyczna, której nadrzędnym celem jest wychowanie szczęśliwego dziecka, które w przyszłości stanie się świadomym i szczęśliwym dorosłym. W praktyce obejmuje ona wychowywanie młodych ludzi w czterech wymiarach:

 • psychologicznym,

 • emocjonalnym,

 • duchowym,

 • społecznym.

Holistyczne podejście do edukacji zakłada, że człowiek jest istotą psychosomatyczną i zjednoczoną całością. Dlatego ważne jest zadbanie o każdy aspekt codzienności dziecka, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dostrzec i rozwinąć jego całkowity potencjał. Takie podejście ma swoje korzenie w naukach Arystotelesa.

Idąc tym tropem program Little Man Development Academy dąży do kompleksowego i wielowymiarowego rozwoju dzieci uwzględniającego zarówno poznawcze aspekty uczenia się, jak i dobre samopoczucie młodych ludzi na poziomie psychologicznym, społecznym, emocjonalnym i duchowym. Głęboko wierzymy w to, że tylko takie połączenie prowadzi to wykorzystania pełni możliwości, jakie drzemią w absolutnie każdym dziecku.

Naszym celem jest rozwijanie zrównoważonej i harmonijnej osobowości młodych ludzi. Takiej, która gotowa będzie stawiać czoła wyzwaniom moralnym i społecznym zarówno współczesności, jak i przyszłości, w której przyjdzie im żyć. W edukacji holistycznej nie chodzi więc jedynie o aktualne szczęście dziecka, ale także o to, aby jak najlepiej i najpełniej przygotować je na oczekiwania dorosłego życia.

Główne zadania kompleksowego programu edukacji holistycznej Little Man Development Academy obejmują:

 • naukę szacunku i miłości zarówno do siebie, jak i otaczającego świata,

 • naukę szczęśliwego i świadomego współistnienia z innymi,

 • umiejętność osiągania wewnętrznego spokoju bez względu na aktualne okoliczności,

 • świadome tworzenie silnego i zdrowego ciała, które będzie wsparciem przez całe życie,

 • rozwój kontroli nad własnym ciałem i jego możliwościami,

 • rozwój ponadprzeciętnej kreatywności,

 • naukę świadomej obserwacji siebie oraz otoczenia i wyciągania wniosków z tych obserwacji,

 • naukę pogłębionej refleksji nad tym, co nas spotyka w codzienności i dlaczego nas to spotyka,

 • pobudzenie głodu wiedzy,

 • pobudzenie silnej potrzeby dochodzenia do prawdy.

Jeśli więc zależy Ci na tym, aby Twoje dziecko było szczęśliwe zarówno teraz, jak i w przyszłości, świadomie rozwijało swoje talenty, dostrzegało i wykorzystywało dostępne możliwości oraz doskonale radziło sobie z wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się świata zapraszamy do Little Man Development Academy.