Świadomość – wymiary

utworzone przez | maj 17, 2023 | Dusza, Rozwój Duchowy

Mówi się ,że istnieje dwanaście niebios, czyli królestw rzeczywistości, a każde z nich zawiera jeden wymiar Miłości i jeden wymiar Światła. Jak wiadomo każdy nieparzysty wymiar to (1D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D, 13D, 15D, 17D, 19D, 21D i 23D)i jest on jest fizyczną reprezentacją nieba lub królestwa, natomiast każdy parzysty wymiar to (2D, 4D, 6D, 8D, 10D, 12D, 14D, 16D, 18D, 20D, 22D i 24D)i jest on określany wiedzą i zrozumieniem tego królestwa lub świadomości. Te dwanaście niebios, z których każde zawiera dwa wymiary świadomości, równa się dwudziestu czterem wymiarom świadomości.

1D: Ciało pierwotne

Naszym pierwszym wymiarem świadomości (znanym jako „1D”) jest nasze prymitywne ciało czyli nasze fizyczne ciało: serce, wątroba, nerki… jak istniejemy w tej przestrzeni 3D. To tak zwana fizyczna materia, z której składają się nasze ciała. Czyli mamy tu powiązania z naturą naszego ciała chemicznego.

2D: Podświadomość

Obserwujemy nasze prymitywne ciało z naszej podświadomości. Jest to zrozumienie, jak również zaprogramowanie naszego prymitywnego ciała. Jeśli dotkniemy czegoś, co jest czerwone i to nas pali, wtedy nasza podświadomość dodaje kod do naszego oprogramowania, który brzmi: „czerwone rzeczy są równe gorące” i jest bardziej prawdopodobne, że będziemy unikać czerwonych rzeczy w przyszłości.

3D: Złożone ciało

To jest nasz złożony umysł, kora przedczołowa lub kora nowa, którą rozwijaliśmy przez ostatnie 250 milionów lat. W miarę jak aktywowaliśmy więcej naszego DNA i rozwijaliśmy większy mózg, ludzkość zyskała zdolność do złożonego myślenia, języka i abstrakcyjnego rozumowania. To pozwala nam używać logiki, aby pomóc nam zdecydować, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy dotykać czegoś czerwonego.

4D: Świadomość

Obserwujemy nasz umysł lub złożoną jaźń z naszej świadomości. Kiedy wychodzimy ze starych wzorców , poszerzamy naszą świadomość. To nasza naturalna zdolność do obserwowania naszych myśli i zarządzania naszym umysłem. Posiadanie tej zdolności pozwoliło nam stworzyć świadomość naszej Jaźni, naszej obecności, a także rozwinąć głębsze relacje mam na myśli ,że więcej niż tylko naszą potrzebę przetrwania. To my obserwujemy nasze ciało, podświadome programowanie oraz myśli.

5D: Ciało duchowe

To jest nasz duch, ciało świetliste, ciało subtelnej energii. To kawałek naszej duszy, która postanowiła wcielić się w ludzkie ciało w tym wcieleniu. W pewnym sensie zdecydowaliśmy się inkarnować w formie fizycznej, aby doświadczyć lekcji , które pomagają wzbić się na wyższe wymiary.

6D: Super świadomość

Obserwujemy nasze ciało świetliste z naszej nadświadomości. To tutaj zyskujemy świadomość, że jesteśmy połączeni z czymś większym niż my sami. Zyskujemy zdolność widzenia nici, które łączą nasze indywidualne świadomości z większym zbiorem świadomości. To właśnie z tego punktu widzenia super świadomości zyskujemy zdolność bycia świadkiem tego, że inkarnowaliśmy wiele razy. Tutaj możemy zdać sobie sprawę, że może to nie być nasze pierwsze inkarnowanie w ludzkiej formie i że mogliśmy mieć inne cele w innych żywotach.

7D: Ciało duszy

To jest zbiór naszych przeszłych i równoległych wcieleń. To jest nasza dusza. To tutaj uzyskujemy dostęp do informacji ze wszystkich naszych przeszłych wcieleń i regresji z poprzednich wcieleń. To tutaj nasza Dusza decyduje, że chce się uczyć, więc wysyła fragment duszy, aby doświadczyć niższego wymiaru.

8D: Świadomość duszy (jako jednostki)

Obserwujemy naszą duszę z naszej świadomości duszy. To tutaj każde z naszych wcieleń i inkarnacji naszej duszy może obserwować nasze zbiorowe doświadczenie i rozumieć lekcje z wielu naszych wcieleń. To tutaj indywidualnie ustalamy cele zgodnie z tym, gdzie jesteśmy w rozwijaniu naszej świadomości i określamy najlepszy czas (y) inkarnacji, aby spełnić nasze wyższe cele.

9D: Ciało Soul Pod

To tutaj wiele dusz tworzy grupę i pracuje razem, aby osiągnąć wyższe cele. Wyobraź sobie klasę uczniów pracujących razem, aby ukończyć duży projekt. Uczniowie będą tworzyć grupy, które koncentrują się na mniejszych zadaniach, aby pomóc grupie jako całości nauczyć się całej lekcji. Podczas wykonywania indywidualnych regresji przeszłych wcieleń, często można zobaczyć te same duchy i dusze pracujące razem przez wiele wcieleń.

10D: Świadomość Kapsuły Duszy

Obserwujemy naszą kapsułę duszy – i integrujemy zrozumienie z naszych doświadczeń uczenia się, wzrostu i uzdrawiania – z naszej świadomości kapsuły duszy.

11D: Naddusza

Jest to zbiór wszystkich naszych kapsuł duszy w jedną grupę, która pracuje razem, aby się uczyć, rozwijać i leczyć – podobnie jak poziomy klas w szkole.

12D: Świadomość Nadduszy

Obserwujemy naszą nadduszę z naszej nadduszy świadomości. To jest zbiorowa świadomość. Tutaj cała świadomość współpracuje ze sobą, aby uczyć się, wzrastać, uzdrawiać i ewoluować.

13D-24D:

Powyżej trzynastego wymiaru nie widzę oddzielenia w świadomości. Wszyscy jesteśmy tą samą świadomością pracującą nad uczeniem się, wzrostem, uzdrawianiem i ewolucją – podobnie jak wszyscy uczniowie w szkole lub na uniwersytecie dzielący wspólną intencję uczenia się, we wszystkich klasach i projektach.

W pewnym momencie wydaje się, że słowa zawodzą, jak opisać trzynasty do dwudziestego czwartego wymiaru. Wymiary te obejmują nadejście harmonii i rezonansu, dualność i polaryzację, a także podział energii na czakry.

25D: Czysta miłość — Wszechświat

Jest to formowanie całej materii i przestrzeni, w której odbywa się całe uczenie się, wzrastanie i uzdrawianie. Często nazywamy to Wszechświatem. Ta materia i przestrzeń pozwala nam istnieć jako forma poza samym Źródłem.

26D: Czyste światło — Bóg

Jest to formowanie zrozumienia i wiedzy poza czystym Źródłem. Często nazywamy to Bogiem. To nadaje strukturę i porządek Wszechświatowi.

27D: Źródło

Jest to czyste źródło energii, z którego wszystko zostało stworzone. To jest równowaga i harmonia czystej miłości i światła. To jest współczucie i całkowita Jedność. Wszyscy jesteśmy fragmentami energii Źródła, doświadczamy tej rzeczywistości, aby pełniej zrozumieć siebie.

💜🦄 Kryształ

wymiary świadomości energia uzdrawianie czakry mistrz reiki równoważenie

0 komentarzy