Reiki Usui Master and Teacher

£349.00

Mistrzowski stopień Usui Reiki jest najwyższym poziomem inicjacji w tradycyjnym systemie Usui Reiki. Ten stopień jest przeznaczony dla tych, którzy pragną pogłębić swoją praktykę Reiki, osiągnąć mistrzostwo w uzdrawianiu oraz nauczyć się przekazywać wiedzę innym jako nauczyciele Reiki.

Ukończenie Mistrzowskiego stopnia jest nie tylko wyrazem zaawansowanych umiejętności energetycznych, ale także zobowiązaniem do duchowego rozwoju i służby innym.

Na mistrzowskim stopniu praktykujący zostają zapoznani z symbolem mistrzowskim, który znacznie zwiększa moc i skuteczność uzdrawiania Reiki. Symbol ten, znany jako Dai Ko Myo, jest symbolem oświecenia i uzdrawiania na głębokim poziomie duchowym.

  • Dai Ko Myo (Symbol Mistrzowski): Symbol ten jest uważany za najpotężniejszy w systemie Usui Reiki. Używa się go do wzmocnienia uzdrawiania, oczyszczania energetycznego, duchowego oświecenia oraz inicjacji nowych praktykujących. Reprezentuje światło, miłość i potęgę uniwersalnej energii życia.

Jednym z najważniejszych aspektów mistrzowskiego stopnia jest przygotowanie do roli nauczyciela Reiki. Praktykujący uczą się, jak przekazywać wiedzę i inicjować nowych uczniów w systemie Reiki. Rola nauczyciela wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga nie tylko zaawansowanych umiejętności, ale także głębokiego zrozumienia etyki i duchowych zasad Reiki.

  • Inicjacja uczniów: Nauka przeprowadzania inicjacji, które otwierają kanały energetyczne nowych praktykujących, umożliwiając im korzystanie z energii Reiki.
  • Prowadzenie kursów i warsztatów: Umiejętność przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i inspirujący, wspieranie uczniów na ich drodze rozwoju.
  • Mentorowanie: Wspieranie uczniów w ich duchowym rozwoju, udzielanie rad i wskazówek oraz pomoc w pokonywaniu trudności.

 

Mistrzowski stopień Usui Reiki to nie tylko zaawansowane techniki i umiejętności, ale przede wszystkim głęboki duchowy rozwój. Praktykujący zobowiązują się do ciągłej pracy nad sobą, dążenia do harmonii i równowagi, a także służenia innym poprzez uzdrawianie i nauczanie.

  • Samorozwój: Dążenie do osobistego oświecenia i duchowego wzrostu poprzez praktykę medytacji, samouzdrawiania i pracy z energią.
  • Etyka i odpowiedzialność: Przestrzeganie zasad etycznych, szacunek dla innych oraz odpowiedzialne korzystanie z umiejętności uzdrawiania.

Czas trwania kursu 6 spotkań

Uwaga: Kursy Holistyczne jako Wsparcie, a nie Zastępstwo dla Medycyny Konwencjonalnej

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczestników naszych kursów holistycznych, że oferowane przez nas techniki i metody uzdrawiania są zaprojektowane jako wsparcie dla ogólnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Nasze kursy mają na celu wspomaganie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego poprzez holistyczne podejście, które uwzględnia ciało, umysł i ducha.

Jednakże, chcemy podkreślić, że kursy holistyczne NIE ZASTĘPUJĄ medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, ważne jest, abyś skonsultował się z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym .

Medycyna konwencjonalna jest niezbędna do diagnozowania i leczenia chorób oraz do zarządzania stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej.

Nasze holistyczne praktyki mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia, wspierając proces zdrowienia, redukując stres oraz promując ogólną równowagę i harmonię.

Zachęcamy wszystkich uczestników do integracji obu podejść w sposób, który najlepiej wspiera ich indywidualne potrzeby zdrowotne.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy wszystkim uczestnikom zdrowia i dobrostanu.

 

Po ukończonym kursie , każda osoba otrzymuje certyfikat z Międzynarodową Akredytacją Holistyczną