Kroniki Akashy

utworzone przez | sie 27, 2021 | Kroniki Akashy

Zacznę do tego ,że aby wejść w zapisy trzeba uczestniczyć w tym osobiście , odczyty są robione poprzez połączenie z Mistrzami ,osoba odczytująca jest pomostem między Mistrzem ,a osobą dla której się wchodzi w zapisy . Zadając pytania dotyczące naszego ówczesnego życia , naszej drogi dostajemy wskazówki .

Nie ma czegoś takiego ,że osoba zaintereowana nie uczestniczy bezpośrednio w odczycie !!! To tak jak przysłowiowa wizyta u dentysty …nie poślesz kogoś by za ciebie ząb wyrwał.

.Dlaczego ….już wyjaśniam

Dostęp do rejestrów jest indywidualny poprzedzony modlitwą , zgodą na udostepnienie zapisów i zadawaniem pytań od osoby zainteresowanej . Odcztów nie zrobi sie bez połaczenia wystarczy zasięgnąć wiedzy , odczytów nie zrobi się z podania daty urodzenia… W odczycie trzeba uczestniczyć !!! Zapisy Akashy nie mają charakteru fizycznego natomiast odpowiednio dostrojona osoba może słyszeć, widzieć i doświadczać informacji po to by bezpośrednio przekazać je osobie dla której robi odczyt .

Kronika Akashy jest królestwem niewidzialnego świata i zawiera wibracyjny zapis każdej duszy i jej pielgrzymki.Pamiętajmy zapisy są empirycznym polem świadomości, które zawiera wszystko, o czym dusza kiedykolwiek myślała podczas swojego istnienia, co kiedykolwiek powiedziała lub zrobiła, a jednocześnie zawiera wszystkie przyszłe możliwości.

Podczas procesu wchodzenia do zapisów Akashy wychodzimy ze stanu normalnego ludzkiej świadomości w stan Boskiej uniwersalnej świadomości, w którym realizujemy naszą jedność z Bogiem na wszystkich poziomach. Ten stan świadomości pozwala nam postrzegać efekty i wibracje odczytów.Celem doświadczenia w ciele jest stanie się materialnie doskonałą Jaźnią, która już istnieje w Akashy na poziomie duszy.

Uświadomienie sobie własnej duchowej esencji i możliwość zakotwiczenia tej świadomości w materii , stania się idealną Jaźnią na ziemskim poziomie zajmuje trochę czasu w rzeczywistości wiele żyć. Dlatego też w zapisach można zobaczyć także nasze różne wcielenia. W istocie Kronika Akashy jest przedstawieniem doskonałej esencji na duszy, jak i przeglądem doświadczenia indywidualnej duszy przechodzącej proces stopniowej samoświadomości jako istoty duchowej, która jest boska z natury i przejawia się w ziemskie materialne pole działania.

Zapisy można zatem postrzegać jako łącznik między wszystkimi przeszłymi, obecnymi i przyszłymi opcjami, prawdopodobnymi perspektywami i możliwościami. Dzięki nim możemy uzyskać zrozumienie i kierunek, który przyda się nam podczas procesu otwierania naszych serc na idealne Ja w świecie materialnym.

Pamiętajcie czy to w odczytach z Kronik Akashy czy ogólnie w pracy z energią nie ma nic bez waszego świadomego udziału !!!Natomiast w pracy z energią można robić zabiegi intencyjne . Czasem ręce opadają jak się widzi dziwne wpisy za chwilę dojdzie do tego ,że odczyty kronik będzie się robić za pomocą rytuałów 🙁 albo z odczytów fusów z kawy 🙁

0 komentarzy